,

GIS wycofuje popcorn. Zawiera pleśnie szkodliwe dla zdrowia

27.03.2023 19:59

W partii popcornu stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn, czyli substancji produkowanych przez grzyby pleśniowe. Produkt może być groźny dla zdrowia.

Ostrzeżenie GIS
fot. RadioZET

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w partii popcornu, dystrybuowanego przez firmę Bio Planet S.A. Produkt pochodzi z Turcji.

Ze względu na obecność aflatoksyn (substancji pochodzących z pleśni) nie należy spożywać produktów wskazanych poniżej.

Popcorn Bio Planet wycofany ze sprzedaży

Dystrybutor popcornu firma Bio Planet S.A. podjęła decyzję o wycofaniu popcornu o numerach partii rozpoczynających się od cyfr: 23-xxxxxx oraz 80-xxxxxx (gdzie „x” oznacza dowolną cyfrę), z datą minimalnej trwałości 30.09.2024:

  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 1 kg – BIO PLANET
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – BIO PLANET
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 5 kg – HORECA
  • POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – ORGANIC
Popcorn Bio Planet wycofany ze sprzedaży
fot. Popcorn Bio Planet wycofany ze sprzedaży

Firma Bio Planet S.A. niezwłocznie poinformowała swoich odbiorców o wycofaniu powyższych partii produktów z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych partii popcornu.

Czym są aflatoksyny?

Aflatoksyny to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Spożywanie spleśniałej żywności jest niebezpieczne dla zdrowia. Nawet jeśli pleśń nie jest widoczna na powierzchni jedzenia, jej korzenie mogą znajdować się głęboko w żywności. Często jedynym sygnałem wskazującym na rozwój pleśni, jest zmieniony smak żywności, która smakuje jak mokry brud i pachnie wilgocią. Grzyby pleśniowe wydzielają mykotoksyny, z których najbardziej niebezpieczne to właśnie aflatoksyna, ale też patulina, zearalenon, fumonizyny, ochratoksyna A oraz deoksyniwalenol.

Regularne spożywanie spleśniałej żywności lub jednorazowe zjedzenie dużej ilości pleśni może prowadzić do zatrucia. Toksyny pleśni mogą powodować uszkodzenie wątroby, skóry i błon śluzowych, zaburzenia funkcjonowania układu krwionośnego, pokarmowego i nerek oraz obrzęki płuc.  

Źródło: GIS