Obserwuj w Google News

Kalendarz szczepień 2024. Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i dorosłych

4 min. czytania
13.11.2023 10:19
Zareaguj Reakcja

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował Program Szczepień Ochronnych na rok 2024. W dokumencie znaleźć można zarówno szczepienia obowiązkowe dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dowiedz się więcej.

Szczepienia w Polsce
fot. Bartosz Krupa/East News

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Wśród szczepień obowiązkowych znalazły się nie tylko szczepienia dla dzieci i młodzieży, ale również szczepienia dla dorosłych.

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci 2024

Kalendarz szczepień to termin, który odnosi się do obowiązkowych szczepień dla dzieci i młodzieży. Szczepienia obowiązkowe w Polsce w podziale na wiek to:

W ciągu 24 godzin po urodzeniu:
- gruźlica,
- WZW typu B.

W 2. miesiącu życia:
- rotawirusy;
- WZW typu B;
- błonica, tężec, krztusiec;
- inwazyjne zakażenie Haemophilus Influenzae;
- inwazyjne zakażenie Streptococcus Pneumoniae.

W 4. miesiącu życia:
- rotawirusy (druga dawka);
- polio;
- błonica, tężec, krztusiec (druga dawka);
- inwazyjne zakażenie Haemophilus Influenzae (druga dawka);
- inwazyjne zakażenie Streptococcus Pneumoniae (druga dawka).

W 5.-6. miesiącu życia:
- rotawirusy (trzecia dawka).

W 6.-7. miesiącu życia:
- polio (druga dawka);
- WZW typu B (trzecia dawka);
- błonica, tężec, krztusiec (trzecia dawka);
- inwazyjne zakażenie Haemophilus Influenzae (trzecia dawka).

W 2. roku życia:
- odra, świnka, różyczka (od ukończenia 12. miesiąca życia);
- inwazyjne zakażenie Streptococcus Pneumoniae (trzecia dawka).
- błonica, tężec, krztusiec (czwarta dawka);
- inwazyjne zakażenie Haemophilus Influenzae (czwarta dawka);
- polio (trzecia dawka).

W 6. roku życia:
- błonica, tężec, krztusiec (dawka przypominająca);
- polio (dawka przypominająca);
- odra, świnka, różyczka (dawka przypominająca).

W 14. roku życia:
- błonica, tężec, krztusiec (dawka przypominająca).

W 19. roku życia:
- błonica, tężec, krztusiec (dawka przypominająca).

Uwaga: dla szczepionek skojarzonych 5w1/6w1 jest inny schemat.

Szczepienia obowiązkowe dla dorosłych 2024

Warto wiedzieć, że obowiązkowym szczepieniom w Polsce podlegają nie tylko dzieci. W Programie Szczepień Ochronnych 2024 znalazły się również szczepienia obowiązkowe dla dorosłych w podziale na dwie grupy:

 1. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.
 2. Szczepienia poekspozycyjne.

W grupie osób szczególnie narażonych znajdują się:

1. Osoby, które są przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, splenektomii, albo z asplenią, z zaburzeniami czynności śledziony podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw:

 • błonicy,
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,
 • krztuścowi,
 • śwince,
 • odrze,
 • polio,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

2. Obowiązkowe szczepienie przeciw inwazyjnemu zakażeniu Streptococcus Pneumoniae przyjmują osoby do ukończenia 19. roku życia:

 • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
 • przed lub po leczeniu immunosupresyjnym lub biologicznym;
 • z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności, z nowotworami, małopłytkowością idiopatyczną, sferocytozą wrodzoną;
 • z wrodzonymi wadami serca i przewlekłymi chorobami serca;
 • z przewlekłą niewydolnością nerek lub zespołem nerczycowym;
 • z chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycą;
 • z przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą - które nie były szczepione przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae.

3. Obowiązkowe szczepienie przeciw WZW B przyjmują:

 • uczniowie szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie związane z wykonywaniem zawodów w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B;
 • studenci uczelni prowadzących kształcenie na studiach na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B;
 • osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną WZW typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B;
 • osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C;
 • osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw WZW typu B;
 • osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dializowane;
 • osoby przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, splenektomii, albo z asplenią, z zaburzeniami czynności śledziony;
 • kobiety planujące ciążę, które nie były szczepione przeciw WZW typu B.

4. Obowiązkowe szczepienie przeciw ospie wietrznej przyjmują:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną: z upośledzeniem odporności wrodzonym lub nabytym o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby; przed planowanym leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.
 • dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną, z otoczenia osób określonych w pkt 1;
 • dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną, przebywające, albo zakwalifikowane do pobytu w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach dziecka, żłobkach, itd.

Natomiast szczepienia poekspozycyjne to:

 1. Błonica – po styczności z chorym na błonicę.
 2. Tężec – po zranieniu się.
 3. Wścieklizna – po kontakcie ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o chorobę.

Wśród szczepień zalecanych w Polsce znalazły się m. in. szczepienia przeciw:

 • COVID-19,
 • grypie,
 • RSV (60+),
 • Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu (KZM),
 • HPV (11+).

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Radio ZET/Program Szczepień Ochronnych na rok 2024