Obserwuj w Google News

Trzecia dawka szczepionki. Czy unijne certyfikaty zostaną przedłużone?

2 min. czytania
Aktualizacja 12.10.2021
12.10.2021 08:48
Zareaguj Reakcja

Od września część Polaków może przyjąć trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Czy unijne certyfikaty zostaną automatycznie przedłużone?

Czy unijne certyfikaty zostaną przedłużone?
fot. Daiano Cristini/Sintesi/SIPA/SIPA/East News

Kto może przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19?

Od września 2021 r. trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 mogą przyjąć wszystkie osoby, które ukończyły 50. rok życia, a także osoby leczone onkologicznie, po przeszczepach, z pierwotnym niedoborem odporności lub zakażone HIV, z niewydolnością nerek dializowane przewlekle, a także leczone dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną. Oczywiście, o ile mają zakończony podstawowy schemat szczepień. Trzecią dawki szczepionki mogą otrzymać również pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem, a także uczniowie szkół i studenci uczelni medycznych, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Wszystkie osoby należące do wymienionych grup mogą otrzymać dawkę przypominającą szczepionki Comirnaty Pfizer-BioNTech.  

Ważne!

Dodatkową dawkę szczepionki mogą otrzymać również osoby zaszczepione preparatem jednodawkowym. W ich przypadku "trzecia" dawka będzie "drugą".

Czy unijne certyfikaty COVID-19 zostaną przedłużone?

Niestety przyjęcie "trzeciej" dawki nie jest jednoznaczne z automatycznym przedłużeniem ważności certyfikatu z tytułu zaszczepienia. Taką informację przekazało PAP Ministerstwo Zdrowia. Przyczyną jest brak decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia ważności unijnych certyfikatów COVID-19.  

"Okres przedłużenia jest obecnie przedmiotem analiz Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oczekujemy, że wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane do końca bieżącego roku, a więc przed wygaśnięciem okresu ważności pierwszych wygenerowanych certyfikatów z tytułu szczepienia" – napisało biuro prasowe MZ i dodało: "Obecnie certyfikaty z tytułu szczepienia trzecią dawką nie są generowane. Certyfikaty z tytułu szczepienia dla trzecich dawek zostaną wygenerowane, a data ich ważności wobec daty ważności certyfikatu uzyskanego po dawce kończącej pełnego cyklu zostanie wydłużona. Do czasu opublikowania wytycznych we wskazanym zakresie należy posługiwać się dotychczas wygenerowanymi certyfikatami, które zachowują ważność. Certyfikaty z tytułu zaszczepienia trzecią dawką nie różnią się funkcjonalnie (nie nadają innych uprawnień) niż dotychczasowe certyfikaty".

Jaka szczepionka może być podawana jako trzecia dawka?

Dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19 podawana jest w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Należy ją przyjąć nie wcześniej, niż sześć miesięcy od zakończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominające, kierując się zaleceniami określonymi w komunikacie resortu zdrowia.

Źródło: PAP/ gov.pl/ szczepimysie