Nowy kwestionariusz kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19. Jakie zawiera pytania?

14.04.2021
Aktualizacja: 14.04.2021 16:28

Nowy, zmieniony i uproszczony kwestionariusz będzie podstawą do kwalifikacji na szczepienie przeciwko COVID-19. Ankietę nadal trzeba wypełnić przed szczepieniem. Nowa jest też grupa medyków, która jest uprawniona do kwalifikowania na nie pacjentów - teraz będą to robić nie tylko lekarze. Jak wygląda nowy kwestionariusz? I kto może nas teraz szczepić?

Nowy kwestionariusz szczepienia COVID-19
fot. vivooo/Shutterstock.com

Przyspieszenie programu szczepień w Polsce ma się opierać na rozszerzeniu grupy osób mających prawo kwalifikowania do szczepień oraz na nowym kwestionariuszu przed szczepieniem - ogłosili rządzący. Grupa medyków została poszerzona, a kwestionariusz uproszczony.

Kto będzie mógł kwalifikować do szczepień?

Grupa osób, która będzie uprawniona do kwalifikacji i wykonywania szczepień została rozszerzona, m.in. po to, by nie zabrakło personelu medycznego w nowo powstających punktach szczepień, których liczba ma szybko wzrastać. Do tej pory mogli to robić tylko lekarze, teraz dołączą do nich inni medycy:

 • samodzielnie, bez dodatkowych szkoleń, kwalifikacji do szczepienia dokonają oprócz lekarzy także ratownicy medyczni, stomatolodzy oraz pielęgniarki i położne,
 • po przeszkoleniu dołączą do nich diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci,
 • pod nadzorem lekarzy kwalifikować do szczepień będą mogli też studenci 5. i 6. roku medycyny oraz 3. roku studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia (pod warunkiem posiadaniu z uczelni dokumentu o zdaniu egzaminu).

Każdorazowe badanie lekarskie przed szczepieniem nie będzie już konieczne, jeśli kwestionariusz nie będzie budził zastrzeżeń osoby kwalifikującej. W innym wypadku przed zaszczepieniem pacjent zostanie skierowany do lekarza.

Nowy kwestionariusz – jakie pytania zawiera?

Nowa ankieta, która została już opublikowana na stronie PZH i na podstawie której ma być dokonywana kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19, została uproszczona w stosunku do starszej wersji. Druga jej część budziła szereg wątpliwości u pacjentów. Nowy kwestionariusz został skonsultowany ze środowiskiem medycznym - zawiera m.in. pytania związane ze szczepionką AstraZeneca, czyli o małopłytkowość oraz udokumentowane epizody zakrzepicy, by uwrażliwić kwalifikujących na takie ryzyko. Ankieta jest podzielona na dwie części.

Pierwsza część zawiera pytania na temat aktualnego samopoczucia i zdrowia. Pozytywna odpowiedź na jakieś pytanie może oznaczać brak kwalifikacji do szczepienia. Kwalifikację do szczepienia uzyskuje się, jeśli wszystkie odpowiedzi brzmią: nie.

Druga część dotyczy ryzyka związanego ze szczepieniem. Odpowiedź twierdząca na jakiekolwiek pytanie będzie wskazaniem do konsultacji z lekarzem. W tej części znajdą się pytania o epizody zakrzepicy oraz małopłytkowość.

Nowy kwestionariusz w pierwszej części zawiera 7 pytań podobnych do tych ze starego kwestionariusza (o jedno mniej), natomiast w drugiej części, która zawiera podobnie jak wcześniej 10 pytań, pojawiło się pytanie o małopłytkowość po podaniu heparyny oraz zakrzepicę żył mózgowych.

Ankieta zawiera teraz poniższe pytania.

Część I

 1. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?
 2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?
 3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
 4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
 5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
 6. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?
 7. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębiony lub ma biegunkę, lub wymioty?

Część II:

 1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory? (trzeba będzie podać pomiar temperatury ciała wykonany w punkcie szczepień)
 2. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu (dotyczy również pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19)?
 3. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG), polisorbat lub inne substancje wchodzące w skład szczepionki 1?
 4. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku, pokarmu, po ukąszeniu przez owada?
 5. Czy występuje u Pani/Pana zaostrzenie choroby przewlekłej?
 6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie biologiczne z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?
 7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia?
 8. Czy lekarz w przeszłości rozpoznał u Pani/Pana małopłytkowość indukowaną heparyną (HIT) lub czy w przeszłości wystąpił udokumentowany incydent zakrzepicy żył mózgowych?
 9. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?
 10. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?

Dodano też dwa pytania o to, czy pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące pytań w ankiecie i czy odpowiedziano mu na zadane pytania. Na końcu kwestionariusza jest miejsce na podpis osoby kwalifikującej do szczepienia oraz zgoda na szczepienie osoby zakwalifikowanej.

Informując o nowym uproszczonym kwestionariuszu kwalifikującym do szczepień minister podkreślił, że ankieta będzie ewoluowała zgodnie z nowymi doniesieniami ze świata w sprawie szczepień i szczepionek.

Źródło: zdrowie.radiozet.pl/PZH/AS