Obserwuj w Google News

GIF wycofuje lek na jelita. "Zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów"

2 min. czytania
31.10.2023 13:07
Zareaguj Reakcja

GIF informuje o wycofaniu serii leku na chorobę jelit z powodu wykrycia nieprawidłowości. Chodzi o negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalniania substancji czynnej,  co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. 

Wycofany lek
fot. Hubert Hardy/REPORTER

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Mebelin. Lek zawiera substancję czynną - mebewerynę z grupy leków nazywanych spazmolitykami. Stosowany jest w objawowym leczeniu zespołu jelita drażliwego (ZJD) u pacjentów dorosłych.

GIF wycofuje Mebelin (Mebeverini hydrochloridum), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg

  • opakowanie 30 kapsułek nr GTIN 05909991425289,
  • opakowanie 60 kapsułek nr GTIN 05909991425296,
  • podmiot odpowiedzialny: Aristo Pharma sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego, w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał następnie decyzję, którą wstrzymał obrót produktem leczniczym Mebelin. 

"W związku ze stwierdzoną w badaniach niższą wartością uwalniania mebeweryny chlorowodorku, tj. substancji czynnej, po czasie 2 godzin, 8 godzin oraz 12 godzin, Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów wynikające z braku skuteczności analizowanego produktu leczniczego. Podkreślenia wymaga również fakt, że kryteria akceptacji parametrów specyfikacji jakościowej wskazywane w dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego są ustalane w oparciu o szeroko zakrojone badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego produktu. Dlatego też jakakolwiek niezgodność produktu leczniczego z tymi kryteriami musi być uznane za okoliczność stanowiącą realne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów" - napisano w oświadczeniu.

Źródło: Radio ZET/ GIF