,

EMA ostrzega: "Te antybiotyki mogą powodować niepełnoprawność"

30.05.2023 12:22

Europejska Agencja Leków (EMA) ostrzega, że stosowanie antybiotyków fluorochinolonowych zwiększa ryzyko występowania nieodwracalnych działań niepożądanych, które mogą skutkować niepełnosprawnością. EMA wyjaśnia, że tego typu leki należy stosować wyłącznie wtedy, gdy inne antybiotyki nie są odpowiednie.

EMA ostrzega: "Te antybiotyki mogą powodować niepełnoprawność"
fot. ---

Komitet bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków, przypomina pracownikom służby zdrowia, że stosowanie antybiotyków fluorochinolonowych, podawanych doustnie, w zastrzykach lub wziewnie, jest ograniczone ze względu na ryzyko trwałych i potencjalnie nieodwracalnych działań niepożądanych powodujących niepełnosprawność.

Ograniczenia w stosowaniu tych antybiotyków zostały wprowadzone w 2019 roku po ogólnounijnym przeglądzie bardzo rzadkich, ale poważnych skutków ubocznych. Badanie wykazało, że chociaż stosowanie antybiotyków fluorochinolonowych zmniejszyło się, leki te mogą być nadal przepisywane poza zalecanymi zastosowaniami.

Antybiotyków fluorochinolonowych nie należy stosować:

 • w leczeniu zakażeń, które mogą ustąpić bez leczenia lub nie są ciężkie (takie jak zakażenia gardła);
 • do leczenia infekcji niebakteryjnych, np. niebakteryjnego (przewlekłego) zapalenia gruczołu krokowego;
 • w zapobieganiu biegunce podróżnych lub nawracającym infekcjom dolnych dróg moczowych (zakażenia moczu, które nie wykraczają poza pęcherz moczowy);
 • w leczeniu łagodnych lub umiarkowanych zakażeń bakteryjnych, chyba że nie można zastosować innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych w leczeniu tych zakażeń.

Leki zawierające fluorochinolony stosuje się w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, gdy inne antybiotyki nie są odpowiednie. Antybiotyki zawierające fluorochinolony są dopuszczone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE pod różnymi nazwami handlowymi.

Działania niepożądane antybiotyków fluorochinolonowych

Antybiotyki fluorochinolonowe mogą powodować poważne działania niepożądane dotyczące układu nerwowego, ścięgien, mięśni i stawów. Lekarz powinien przepisywać te leki wyłącznie zgodnie z ich zatwierdzonymi zastosowaniami.

 • stan zapalny lub zerwanie ścięgien,
 • ból lub osłabienie mięśni, ból lub obrzęk stawów,
 • trudności w chodzeniu,
 • uczucie mrowienia,
 • piekący ból,
 • zmęczenie,
 • depresję,
 • problemy z pamięcią,
 • snem,
 • wzrokiem i słuchem,
 • zmieniony smak i zapach.

Obrzęk i uraz ścięgna może wystąpić w ciągu 2 dni od rozpoczęcia leczenia fluorochinolonem, ale może wystąpić nawet kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. 

Objawy, które wymagają konsultacji z lekarzem to: ból ścięgna lub obrzęk, szczególnie w kostce lub łydce, ból, drętwienie, mrowienie, obrzęk lub osłabienie mięśni w różnych częściach ciała, często rozpoczynające się od dłoni lub stóp, które z czasem się pogarszają, silne zmęczenie, depresja, słaba pamięć lub poważne problemy ze snem, osłabienie zwroku, słuchu, smaku i zapachu, obrzęk ramion lub nóg.

EMA precyzuje w komunikacie, że w grupie ryzyka znajdują się osoby, u których wcześniej wystąpiły poważne działania niepożądane antybiotyku z grupy fluorochinolonów lub chinolonów, a także osoby w podeszłym wieku, pacjenci z chorobami nerek oraz po przeszczepieniu narządu.

Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

logo Tu się dzieje