Obserwuj w Google News

Najpopularniejszy sport wśród Polaków. Wcale nie jest to bieganie! [RAPORT]

4 min. czytania
Aktualizacja 25.04.2022
25.04.2022 15:01
Zareaguj Reakcja

Mniej Polaków niż w zeszłym roku podejmuje aktywność fizyczną i wciąż ruszamy się mniej niż zaleca to Światowa Organizacja Zdrowia – wynika z najnowszego badania MultiSport Index 2022. Na szczęście coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia są dobre dla kondycji psychicznej. A jaki sport jest najczęściej uprawiany przez Polaków?

Najpopularniejszy sport wśród Polaków
fot. Shutterstock
  1. Ruszają się głównie osoby młode i z dużych miast
  2. 3, 2, 1… start! Jaki sport jest najpopularniejszy?
  3. Ćwiczymy mało, ale chcemy więcej
  4. Dlaczego podejmujemy aktywność fizyczną?

Obecnie 65 proc. Polaków deklaruje podejmowanie  aktywności fizycznej co najmniej raz w miesiącu – to mniej o 3 proc. niż jeszcze rok temu i powrót do wartości sprzed wybuchu pandemii. Jednocześnie tylko dwie piąte z nas wypełnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące aktywności. Takie dane przynosi najnowsza edycja badania MultiSport Index 2022*. Ćwiczą przede wszystkim ludzie młodzi, z przewagą mężczyzn, osoby pracujące, z miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Po raz pierwszy główną motywacją do podejmowania aktywności stało się dla Polaków zdrowie psychiczne.

Ruszają się głównie osoby młode i z dużych miast

Sport jest najczęściej uprawiany przez ludzi młodych – w grupie wiekowej 18-24 lata aktywnych jest już 78 proc. osób. Najbardziej aktywne są:

  • osoby pracujące (70 proc.)
  • ludzie zarabiający minimum 5 tys. złotych netto (78 proc.)
  • mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (75 proc.).

Natomiast największą grupę nieaktywnych fizycznie Polaków stanowią wciąż osoby powyżej 55. roku życia (43 proc.), zarabiające 1-2 tys. zł netto (49 proc.) oraz wykonujące pracę na stojąco (45 proc.).

Z danych MultiSport Index 2022 wynika, że zaledwie dwóch na pięciu (41 proc.) dorosłych Polaków wypełnia podstawowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie do aktywności fizycznej, czyli podejmuje co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu.

– Jest to niepokojący wynik, tym bardziej że nie możemy mieć pewności, czy deklaracje oddają stan faktyczny. Warto pamiętać, że aktywność aktywności nierówna – podkreśla dr hab. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Dla 13 proc. aktywnych fizycznie Polaków jedyną formą ruchu, jaką podejmują, jest spacer, a ten zazwyczaj nie jest wystarczający, by spowodować korzystne zmiany dla zdrowia – podkreśla lekarz.

3, 2, 1… start! Jaki sport jest najpopularniejszy?

Podczas pandemii znacząco zwiększyła się grupa spacerowiczów (przyrost o 7 punktów procentowych względem 2021 roku). Obecnie najpopularniejsze rodzaje aktywności to:

  1. spacery – chodzi na nie 32 proc. badanych
  2. jazda na rowerze – praktykuje ją 31 proc. aktywnych fizycznie Polaków, przy czym co trzeci korzysta z roweru w celach transportowych (do tej pory rower był na pierwszym miejscu)
  3. pływanie – uprawia je 16 proc. aktywnych fizycznie Polaków.

Po łącznie 11 miesiącach zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, co piąty (20 proc.) aktywny fizycznie Polak wybiera obecnie trening w klubach fitness – i jest to wzrost o 8 punktów procentowych względem roku 2021.

Ćwiczymy mało, ale chcemy więcej

Obecnie 28 proc. aktywnych fizycznie Polaków przyznaje, że chciałoby ćwiczyć częściej. Taką deklarację składa także 35 proc. osób w wieku 18-64 lata, które nie wypełniają rekomendacji WHO.

– Warto uświadomić sobie, że wypracowanie zdrowego nawyku, takiego jak regularne treningi, jest procesem, który według badań może trwać od 18 do 254 dni – ocenia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. – Aby wytrwać w tej drodze, pomocne może okazać się z jednej strony poszukiwanie takiego sportu, który sprawia nam przyjemność, a z drugiej stosowanie metody małych kroków. Warto także podejść do sportu, jak do inwestycji w zdrowie na przyszłość i szczególnie na początku nie stawiać sobie wyśrubowanych celów do osiągnięcia – uważa specjalista.

Dlaczego podejmujemy aktywność fizyczną?

Co ciekawe, zmieniły się motywacje Polaków do podejmowania aktywności fizycznej. Przed wybuchem pandemii największym motywatorem do ćwiczeń była potrzeba wsparcia zdrowia fizycznego – taką motywację zgłaszało aż 47 proc. ćwiczących Polaków. W pierwszym roku pandemii nastąpiła zmiana z powodu nadmiernego stresu, problemów z kręgosłupem czy też wzrostu masy ciała – wtedy jednakowo istotne stały się motywacje dotyczące zdrowia (23 proc.), samopoczucia (24 proc.) i sylwetki (23 proc.).

Dziś, wraz z rosnącą skalą problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbania o dobrostan mentalny już dla 42 proc. Polaków. Motywator ten jest szczególnie widoczny wśród osób w wieku powyżej 30. roku życia i dominuje wśród czterdziestolatków.

Co ważne, większa aktywność fizyczna Polaków może przynieść nie tylko korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale będzie również źródłem znacznych oszczędności. Zwraca na to uwagę dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. – Jeśli połowa osób nieaktywnych fizycznie zaczęłaby się ruszać, to w Polsce można byłoby zaoszczędzić około pół miliarda złotych na samej ochronie zdrowia – uważa ekspertka.

*Badanie MultiSport Index 2022 przeprowadzone zostało na zlecenie Benefit Systems przez Kantar we współpracy z firmą badawczą Minds&Roses na reprezentatywnej, losowej próbie 1400 Polaków powyżej 18. roku życia. Jest to cykliczne badanie realizowane od 2017 r.

Źródło: PAP