Obserwuj w Google News

Czy usunięcie kilku zębów podczas jednej wizyty u dentysty jest bezpieczne?

Monika Karbarczyk
4 min. czytania
Aktualizacja 19.04.2023
17.01.2022 11:18
Zareaguj Reakcja

W jakich sytuacjach stomatolog rekomenduje usunięcie zęba? Czy podczas jednej wizyty u dentysty można bezpiecznie usunąć więcej niż jeden ząb? Na te pytania odpowiada dr Michał Łobacz, specjalista ds. chirurgii stomatologicznej i konsultant systemu implantologicznego Alpha Bio Tec. 

Wyrywanie kilku zębów naraz - czy to bezpieczne?
fot. Shutterstock

Procedura usunięcia zęba uważana jest za jeden z pierwszych zabiegów stomatologicznych, jakie poznała ludzkość. Do dziś jest to w wielu wypadkach jedyny sposób na wyleczenie pacjenta. Dowiedz się, kiedy zęby trzeba usunąć.

Usunięcia zęba – jakie mogą być wskazania?

Mimo upływu czasu i rozwoju wiedzy stomatologicznej lista wskazań do usunięcia zębów pozostaje długa. Do głównych przyczyn zalicza się:

  • próchnicę, która doprowadziła do znacznego zniszczenia tkanek zęba, w stopniu uniemożliwiającym jego odbudowę,
  • znaczne rozchwianie zęba spowodowane zapaleniem tkanek przyzębia,
  • pionowe lub skośne pęknięcie zęba, niepozwalające na jego zachowanie w jamie ustnej,
  • działanie profilaktyczne (taki zabieg zlecany jest na przykład w celu rozładowania stłoczeń zębowych, ekstrakcji zębów zatrzymanych i nadliczbowych, które uniemożliwiają efektywne przeprowadzenie leczenia ortodontycznego).

Część z powyższych wskazań dotyczy sytuacji, w których pozostawienie zęba w jamie ustnej może doprowadzić do szybkiego rozwinięcia się zębopochodnego stanu zapalnego, grożącego istotnymi dla zdrowia powikłaniami, takimi jak ropień czy ropowica tkanek. Nie należy lekceważyć tych zagrożeń, ponieważ bakterie odpowiadające za wywołanie tych stanów zapalnych, w przypadku braku rozpoczęcia niezbędnego leczenia, mogą rozprzestrzenić się po całym organizmie pacjenta, co może mieć ogromne negatywne konsekwencje dla zdrowia.

Nie bój się usunięcia zęba. To bezbolesny zabieg

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości pozostawienia zęba w jamie ustnej, w celu zapobieżenia wyżej wymienionym negatywnym następstwom, należy możliwie szybko przeprowadzić zabieg ekstrakcji zęba. W tym miejscu warto wspomnieć, że tego zabiegu nie należy się obawiać. Nowoczesne metody znieczulenia pozwalają na przeprowadzenie zabiegu całkowicie bezboleśnie dla pacjenta.

Dzięki rozwojowi współczesnej stomatologii, metod implantoprotetycznych, po zakończeniu rekonwalescencji pacjenta, można rozpocząć prace nad odtworzeniem utraconego zęba, np. poprzez wszczepienie implantu. Dzisiejsze rozwiązania pozwalają uzyskać efekt estetyczny i funkcjonalny zbliżony wyglądem do naturalnego uzębienia.

Kiedy usunięcie jednego zęba nie wystarczy?

W niektórych sytuacjach klinicznych zachodzi konieczność usunięcia więcej niż jednego zęba podczas jednej wizyty u stomatologa. Wielu pacjentów zastanawia się nad tym, czy jest to bezpieczne.

Przede wszystkim decyzja o ekstrakcji więcej niż jednego zęba powinna znajdować uzasadnienie w wynikach badań diagnostycznych pacjenta. Jeżeli na podstawie badania klinicznego oraz badań radiologicznych, np. zdjęcia pantomograficznego, kilka zębów zostało zakwalifikowanych do usunięcia, można mówić o konieczności przeprowadzenia tzw. sanacji jamy ustnej. Procedura ta polega na usunięciu wszystkich potencjalnych ognisk zapalnych jamy ustnej, w tym utajonych. Ząb nienadający się do leczenia należy zaliczyć do tego typu ognisk. Nie ma wątpliwości, że taki sposób postępowania pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną pacjenta. Im szybciej z jamy ustnej zostaną usunięte zęby objęte rozległą próchnicą, czy też zgorzelinowe korzenie zębów, tym szybciej pacjent odzyska pełne zdrowie i komfort życia.

Wskazania do usunięcia zębów – sytuacje wyjątkowe

Należy też wspomnieć o grupie pacjentów, u których poszukuje się źródeł stanu zapalnego przy stwierdzeniu podwyższonych parametrów biochemicznych, będących markerami stanu zapalnego, takich jak podwyższony poziom CRP czy OB. W takich przypadkach za utrzymujący się stan zapalny w organizmie mogą odpowiadać procesy zapalne w jamie ustnej. Ich szybka eliminacja, polegająca na seryjnych ekstrakcjach, kilku lub kilkunastu zębów podczas jednej wizyty w krótkim czasie doprowadza do obniżenia wartości wspomnianych wyżej parametrów stanu zapalnego.

Eliminacja zębopochodnych procesów zapalnych jest także obligatoryjna u wszystkich pacjentów, poddawanych leczeniu operacyjnemu, zwłaszcza jeśli przygotowywani są oni do przeszczepienia narządów. Świadomi lekarze medycyny wymagają od pacjenta dostarczenia zaświadczenia od lekarza dentysty, w którym zaświadcza on o braku zębopochodnych źródeł infekcji w jamie ustnej pacjenta. Obecność tego rodzaju stanów zapalnych nie tylko zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych, ale też, niestety, szanse na odrzucenie przeszczepionego narządu. Z tych względów wystawienie omawianego zaświadczenia często poprzedzone jest wspomnianą wyżej sanacją jamy ustnej, podczas której zęby nienadające się do leczenia zostają usunięte.

Nie należy obawiać się kilku ekstrakcji podczas jednej wizyty stomatologicznej, zwłaszcza jeśli są one zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie. Takie postępowanie stomatologiczne jest w pełni bezpieczne, a biorąc pod uwagę dostępne dziś w gabinetach metody znieczulenia miejscowego, także całkowicie bezbolesne.

Rekonwalescencja po zabiegu ekstrakcji

Rany po mnogich ekstrakcjach często opatrywane są chirurgicznie szwami, co przyczynia się do lepszego i szybszego gojenia. Właśnie w kontekście gojenia najlepiej widać, dlaczego czasem konieczne i wskazane jest usuwanie kilku zębów jednocześnie. Usunięcie tylko jednego zęba i pozostawienie w okolicy innych kwalifikujących się do ekstrakcji, może zaburzyć proces gojenia, doprowadzając niekiedy do powikłań, takich jak zapalenie zębodołu poekstracyjnego czy też tzw. suchego zębodołu. Ekstrakcja kilku zębów podczas jednej wizyty pozwala często na skrócenie czasu leczenia oraz lepsze jednoczasowe gojenie.

A co po okresie rekonwalescencji? Warto wskazać, że dzięki rozwojowi współczesnej protetyki oraz metod implantoprotetycznych, po zakończeniu rekonwalescencji procesu gojenia się pacjenta, można rozpocząć prace nad odtworzeniem utraconego zęba, np. poprzez wszczepienie implantu. Dzisiejsze rozwiązania pozwalają uzyskać efekt nieodróżnialny od zęba naturalnego, a pacjentom, dla których ewentualny brak zęba jest źródłem dyskomfortu psychicznego, odzyskać pełną radość z życia.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

W kontekście leczenia stomatologicznego należy bezwzględnie pamiętać o roli higieny jamy ustnej, profilaktyce stomatologicznej oraz znaczeniu regularnych wizyt kontrolnych. Dzięki zastosowaniu tych zasad w wielu przypadkach można uniknąć konieczności przeprowadzenia nie tylko usunięcia jakichkolwiek zębów nawet przez całe życie, ale i wystąpienia licznych chorób jamy ustnej, a także całego organizmu.

Jako praktykujący chirurg stomatologiczny zdaję sobie sprawę, że częstym powodem, który doprowadza do złej kondycji jamy ustnej i konieczności usunięcia wielu zębów, jest strach pacjenta przed leczeniem stomatologicznym. Zbyt długo odkładana jest decyzja o umówieniu wizyty u lekarza. Naprawdę, nie ma najmniejszego powodu, aby się nas bać!

Przy dzisiejszym poziomie rozwoju stomatologii, możliwe jest przeprowadzenie leczenia nawet w znieczuleniu ogólnym, czyli pod narkozą, gdzie wszystkie czynności stomatologiczne mogą zostać wykonane podczas jednego zabiegu przy pełnym bezpieczeństwie dla pacjenta.

Dbajmy o swoje zdrowie, także zębów. Wprowadzenie nawyku planowania i odbywania regularnych kontroli stomatologicznych, to pierwszy, ważny krok i najlepszy sposób, aby cieszyć się zdrowiem oraz pięknym uśmiechem przez lata.