Tomasz Saj

Wszystko na temat

Tomasz Saj

Pedagog, psychoprofilaktyk i trener. Od ponad 25 lat pracuje w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, poprzednio jako pedagog, asystent ds. pedagogicznych i zastępca dyrektora w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. Obecnie pełni funkcję Doradcy ds. Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jego zainteresowania oraz rozwój zawodowy koncentrują się na zjawisku traumy, oraz holistycznym podejściu do wspierania osób, które jej doświadczyły. Prowadzi m.in. szkolenia z udziałem nauczycieli, studentów, kuratorów sądowych, opiekunów zastępczych i pracowników opieki społecznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia TRE ® (Trauma Release Exercises), w trakcie procesu certyfikacji.