Zamknij
Prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Jest specjalistą z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej, profesorem zwyczajnym w zakresie technologii żywności i żywienia, byłym Kierownikiem Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności SGGW.
Prof. Krygier jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. European Federation for the Science and Technology of Lipids i International Society for Fat Research, a także członkiem wielu rad redakcyjnych i programowych kilku czasopism polskich i zagranicznych (m.in. Przemysł Spożywczy oraz Żywność.Nauka.Technologia.Jakość). Był Przewodniczącym Europejskiego Kongresu Tłuszczowego w Krakowie w 2012 r. , Przewodniczącym Komitetu Roboczego ds Nauki w Radzie ds Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.