Obserwuj w Google News

Płeć ''X'' (trzecia płeć) określa tożsamość człowieka

2 min. czytania
09.01.2018 12:52
Zareaguj Reakcja

Trzecia płeć funkcjonuje jako określenie jednostki, która nie kategoryzuje siebie jako kobiety lub mężczyzny. Termin powstał w odpowiedzi na poszukiwanie tożsamości płciowej osób, które nie identyfikują siebie jako osobę określonej płci. Płeć X nie ma nic wspólnego z płcią anatomiczną człowieka, a raczej postrzeganiem samego siebie, rolą w kulturze i społeczeństwie. Trzecia płeć jako oficjalne określenie płci człowieka funkcjonuje już m.in. w USA i w Niemczech. Dowiedz się więcej na temat płci X.

Trzecia płeć
fot. Photo - Andrew Worley/ Unsplash

Płeć X to określenie trzeciej płci. W niektórych krajach na świecie przyjęto już prawo, które umożliwia wpisanie w oficjalnych dokumentach płci X. To ukłon w stronę osób, które nie kategoryzują siebie jako kobietę lub mężczyznę. Z takiej możliwość będzie mógł skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę.

W Stanie Waszyngton od 27 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać nowe prawo, dzięki któremu płeć X stanie się rzeczywistością. Według definicji przygotowanej przez Departament Zdrowia USA trzecia płeć będzie określać przede wszystkim osoby transpłciowe, androgeniczne, osoby o płynnej tożsamości płciowej, a także wszystkie te osoby, które identyfikują się z obiema płciami (bigender). Oficjalne zaakceptowanie istnienia trzeciej płci umożliwi także zmianę płci (np. z kobiety na mężczyznę) bez konieczności przedstawienia zaświadczenia od lekarza. Podobne prawo ma wejść w życie w stanie Oregon i w Kalifornii.

Trzecia płeć, czyli jaka?

Trzecia płeć to pojęcie, w którym jednostki nie są kategoryzowane (samodzielnie lub przez społeczeństwo) ani jako kobieta, ani mężczyzna. To również przyjęta kategoria społeczna funkcjonująca szeroko w niektórych społeczeństwach.

Trzecia płeć, określana urzędowo jako X, nie ma nic wspólnego z biologicznym określeniem płci chromosomowej i anatomicznej człowieka. To stan identyfikacji osobistej lub identyfikacji dokonywanej przez społeczeństwo i wiąże się z pojęciem tożsamości płciowej danej osoby, a także jej rolą w całym społeczeństwie.

Dane organizacji GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) wskazują, że ok. 20% młodych ludzi odrzuca tradycyjny podział na 2 płci.

W wielu kulturach na całym świecie od dawna istnieje pojęcie trzeciej, a nawet czwartej płci. Dla rdzennych mudha z Hawajów to stan pośredni pomiędzy kobietą a mężczyzną lub bycie osobą o nieokreślonej płci. Członkowie plemienia indiańskiego Nawaho uznają natomiast cztery „rodzaje” płci: kobiecą i męską kobietę, a także męskiego i kobiecego mężczyznę.

W kulturach Azji Południowej funkcjonuje określenie hidźra (hijra) jako określenie osoby trzeciej płci. Nie jest to pojęcie rozumiane jako homoseksualizm, a samo określenie funkcjonuje zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w prawie.

Chociaż rozróżnienie płci na trzecią i czwartą funkcjonuje w wielu kulturach na świecie od setek a nawet tysięcy lat, dla zachodniej kultury jest to nowość. Zakorzenione role płciowe i postrzeganie płci w określony sposób wydaje się dla wielu osób nie do podważenia.