Obserwuj w Google News

Cisza to “towar deficytowy”. Wpływa na Twój organizm na 6 różnych sposobów

3 min. czytania
25.04.2023 13:16
Zareaguj Reakcja

Każdy z nas potrzebuje ciszy. Bez niej organizm zaczyna szwankować. Co właściwie daje nam ochrona przed hałasem i jak najczęstsze przebywanie z dala od bodźców? Wyjaśnia  geograf, dr hab. Sebastian Bernat z UMCS.

Jak cisza wpływa na zdrowie? 6 korzyści
fot. Shutterstock

Hałas (dźwięk o częstotliwości 65-70 decybeli), na który jesteśmy narażeni każdego dnia, zwiększa ryzyko wielu chorób: zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Może on powodować nie tylko uszkodzenia słuchu, ale także zaburzenia snu, problemy sercowo-naczyniowe i metaboliczne oraz upośledzenie funkcji poznawczych u dzieci Badania przeprowadzone niedawno przez specjalistów z American College of Cardiology dowiodły, że hałas jest ważnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia. Szacuje się, że długotrwałe narażenie na hałas powoduje co roku w Europie 41 tys. nowych przypadków chorób serca i 11 tys. przedwczesnych zgonów.  Niestety, obecnie cisza jest nieosiągalna dla wielu z nas.

– Cisza jest „towarem deficytowym”, synonimem komfortu życia, luksusem we współczesnej cywilizacji hałasu. Ochrona przed hałasem stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zanieczyszczenie hałasem powoduje znaczące zagrożenie dla zdrowia i wysokie obciążenie finansowe, więc ograniczenie jego skutków może przynieść wiele korzyści – podkreśla dr Sebastian Bernat z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, w komentarzu eksperckim przesłanym PAP.

Każdy z nas potrzebuje ciszy

Co nam daje samotne przebywanie w ciszy? Korzyści jest naprawdę wiele. Cisza pełni wiele funkcji, m.in.:

  • sprzyja koncentracji i refleksji
  • wspomaga rozwój osobisty
  • pobudza wyobraźnię, fantazję i aktywność twórczą
  • pomaga lepiej zrozumieć samego siebie
  • sprzyja panowaniu nad emocjami
  • pomaga rozumieć oraz dostrzegać sens życia

Dlatego przebywanie w cichym, spokojnym otoczeniu jest tak ważne dla każdego z nas, bez względu na wiek. Tymczasem wielu z nas nie ma żadnej możliwości, by odpocząć w ciszy. Szczególnie groźne jest to dla dzieci, którym hałas utrudnia prawidłowy rozwój. prof. Sebastian Bernat przytacza badania przeprowadzone wśród lubelskich licealistów i studentów, z których wynikło, że – nawet jeśli respondenci nie uświadamiali sobie w pełni znaczenia ciszy – intuicyjnie czuli, że chwile milczenia i spokoju mogą i powinny być dla nich ważne.

– Wraz z wiekiem ta potrzeba rośnie i jest artykułowana w coraz bardziej świadomy sposób. Respondenci zdają sobie sprawę z potrzeby ciszy w rozmaitych miejscach/obszarach, zwłaszcza w parkach, lasach, ogrodach, ale także w bibliotekach i miejscach sacrum (kościół, cmentarz)– tłumaczy geograf.

Jak przypomina badacz, problem oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku podejmuje unijna dyrektywa 2002/49/WE, zwana „dyrektywą hałasową”, której celem jest m.in. przyjęcie przez państwa członkowskie planów działania dla zachowania poziomu hałasu w środowisku, na obszarach, gdzie jego jakość jest dobra (ochrona obszarów cichych na terenie aglomeracji i poza aglomeracją).

– W świetle ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na tym poziomie oraz zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - wyjaśnia ekspert.

A jak my możemy samodzielnie szukać ciszy? Nie mamy większego wpływu na warunki, jakie panują w okolicy naszego mieszkania, ale możemy ograniczać ekspozycję na hałas, np. rezygnując z głośnego słuchania muzyki czy głośnych sprzętów. Jeżeli często jesteśmy narażeni na głośne dźwięki, nośmy stopery. Dbajmy o regularny kontakt z naturą, z dala od miasta: to najlepszy sposób na przebodźcowanie.

Źródło:

  • Jing Huang, Teng Yang, John Gulliver, Anna L. Hansell,Mohammad Mamouei, Yutong Samuel Cai, Kazem Rahimi, Road Traffic Noise and Incidence of Primary Hypertension: A Prospective Analysis in UK Biobank, JACC: Advances, 2023, 100262, ISSN 2772-963X, doi.org/10.1016/j.jacadv.2023.100262
  • Büssing A, Recchia DR, Baumann K. Experience of nature and times of silence as a resource to cope with the COVID-19 pandemic and their effects on psychological wellbeing-Findings from a continuous cross-sectional survey in Germany. Front Public Health. 2022 Nov 7;10:1020053. doi: 10.3389/fpubh.2022.1020053. PMID: 36420008; PMCID: PMC9678082.
  • Degerman, D. Experiences of Silence in Mood Disorders. Erkenn (2023). https://doi.org/10.1007/s10670-022-00652-5