Obserwuj w Google News

Tego najbardziej boją się Polacy. Ciekawe badanie

3 min. czytania
21.03.2023 09:37
Zareaguj Reakcja

Co jest największym źródłem stresu i lęku Polaków? Instytut LB Medical przeprowadził badanie porównawcze, które obejmuje pięć ostatnich miesięcy. Choć przestaliśmy bać się pandemii, rośnie niepewność i bezsilność w innych obszarach.

Czego najbardziej boją się Polacy? Badanie
fot. EastNews/Marek Bazak

Większość z nas żyje w coraz większym strachu dotyczącym przyszłości. Jesteśmy wystraszeni kryzysem gospodarczym, na który nie możemy się przygotować. Potwierdza to opublikowane właśnie badanie Instytutu LB Medical, w którym wzięło udział ponad 1000 respondentów. Pytania dotyczyły emocji Polaków w odniesieniu do: przyszłości swojej i rodziny, wojny w Ukrainie, pandemii COVID-19, relacji z rodziną, poziomu odczuwanego stresu. Wyniki nowych porównano z ankietami, jakie przeprowadzono pół roku temu, we wrześniu.  Specjaliści zaobserwowali znaczne zmiany w nastrojach Polaków. Jakie?
W lutym aż o o 4,5 p. p.  wzrosła niepewność Polaków dotycząca sytuacji gospodarczej.

– Wyniki badań porównawczych jednoznacznie wskazują na to, że Polacy z fazy przerażenia na temat przyszłości gospodarczej przechodzą do fazy jej akceptacji równocześnie odczuwając bezsilność wobec tego zjawiska. Konsekwencją tego jest rosnąca niepewność, która może wpływać na stan psychiczny społeczeństwa. O prawie 3 p. p. spadł też poziom strachu. Seria kryzysów takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja i kryzys gospodarczy, który dotknął praktycznie cały świat widocznie wpływa na niepewność, która rośnie. To naturalna odpowiedź na rozciągające się w czasie kryzysy. Niepewność stała się znakiem naszych czasów, do której powoli zaczynamy się przyzwyczajać – Piotr Zimolzak, socjolog i wiceprezes SW Research.

Większość z nas odczuwa skutki rosnącej inflacji, obawiamy się przyszłości… Niestety, trudno nam dzielić te problemy z innymi, bo jesteśmy bardzo zamknięci.

Nie umiemy rozmawiać o emocjach

Kolejnym problemem, z którym się zmagamy, jest unikanie szczerych rozmów z innymi. W porównaniu z poprzednimi badaniami, cały czas rośnie odsetek osób, które przyznają, że w ogóle nie rozmawiają o emocjach z przyjaciółmi i bliskimi.

– Kryzys, który trwa już kilka lat sprawia, że kondycja psychiczna Polaków jest coraz słabsza. Nikt nie jest w stanie przejść obojętnie obok globalnej pandemii COVID-19, wojny która dzieje się bardzo blisko   naszych granic czy kryzysu gospodarczego, który odczuwalnie dotyka większości Polaków. Musimy podejmować działania, które będą wspierać społeczeństwo w radzeniu sobie z emocjami, które pogarszają zdrowie psychiczne, a co za tym idzie często też fizyczne. Tym bardziej, że nikt tak naprawdę nie wie, kiedy ta seria się skończy. Konsekwencją pogarszającej się kondycji psychicznej Polaków są działania środowiska psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. O kryzysach psychicznych i emocjach mówi się coraz częściej i szerzej. Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom wsparcie psychiczne w ramach benefitu. To oznacza, że świadomość zdrowia psychicznego rośnie, co jest pocieszające w tej trudnej sytuacji – mówi Sławomir Murawiec, psychiatra i rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Nastroje rodziców wpływają też na dzieci

Pamiętajmy, że odzwierciedleniem naszych emocji jest stan psychiczny najmłodszych. Dzieci również przeżywają stresujące wydarzenia, jakie mają miejsce w otaczającym je świecie, nawet jeśli starają się to ukryć. Eksperci apelują, by nie być obojętnym na problemy dzieci i młodzieży.

– Nastroje rodziców, ich strach i bezsilność związana z obecną sytuacją gospodarczo-polityczną, nie pozostają bez wpływu na zdrowie psychiczne i szeroko pojęty dobrostan dzieci i młodzieży. W Polsce w 2022 roku po raz kolejny zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży o 39 proc. Było ich 2031. Liczba skutecznych targnięć na własne życie również wzrosła dramatycznie. Odnotowano ich 156 w grupie wiekowej od 6 do 18 r. ż. –  mówi Danuta Wieczorkiewicz, Prezes Fundacji „Zobacz…JESTEM ”.

Fundacja w styczniu obchodziła dziesiąte urodziny. Zbiegły się one w czasie z otwarciem Kryzysowego Oddziału Ratunkowego. Ideą założycieli jest udzielanie wsparcia potrzebującym dzieciom właściwie w każdej chwili. Nie potrzeba do tego formalnej zgody rodzica.

Sytuacja globalna jest niestabilna i trudno przewidzieć, co będzie dalej. Nie bójmy się korzystać z bezpłatnej pomocy, dostępnej m.in. w rozwijających się Centrach Zdrowia Psychicznego.

Źródło: Badanie „Jak zmieniały się nastroje Polaków w okresie wrzesień 2022 – luty 2023?”, zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 31.01 – 02.02.2023r. techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1009 dorosłych Polaków.