Obserwuj w Google News

Polacy w czołówce pracujących najwięcej. Wypalenie zawodowe to już problem

3 min. czytania
Aktualizacja 12.08.2022
12.08.2022 10:49
Zareaguj Reakcja

Aż dwie trzecie pracujących Polaków zauważyło u siebie objawy wypalenia zawodowego w ciągu ostatniego roku – wynika z najnowszego badania jednej z firm ubezpieczeniowych. Co gorsza, syndrom ten dotyczy również młodych pracowników. Co sądzą o tym pracodawcy i sami zatrudnieni?

Wypalenie zawodowa to polski problem
fot. Schutterstock

Przepracowani, chronicznie zmęczeni, niezadowoleni z pracy – Polacy to jedna z europejskich nacji, która przepracowuje rocznie najwięcej godzin. Dostrzegają to nie tylko sami pracownicy, ale i ich pracodawcy. Natomiast Unia Europejska już w 2019 przyjęła dyrektywę o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym, które w Polsce wciąż czeka na przyjęcie i implementację do krajowych przepisów. Co wykazało badanie „Dobrostan psychiczny w pracy”* przeprowadzone na zlecenie Nationale-Nederlanden?

O kilkaset godzin rocznie w pracy więcej niż Niemcy

Zgodnie z danymi OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), pracownicy w Polsce plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. Więcej czasu w pracy spędzają tylko Maltańczycy, Grecy, Rumuni i Chorwaci. W ubiegłym roku polski pracownik spędził w pracy średnio 1830 godzin. W porównaniu z obywatelami Niemiec i Wielkiej Brytanii to więcej odpowiednio o 481 i 333 godziny.

Unia Europejska za „work-life balance”

W raporcie z badań zwrócono uwagę, że eksperci coraz częściej apelują o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a samopoczucie pracowników jest tematem, o którym zaczęto mówić otwarcie i przykładać do niego większą wagę. Zauważyła to również Unia Europejska, która w grudniu 2016 roku zaproponowała dyrektywę o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym, nazywaną „work-life balance”. Przepisy tej dyrektywy przyjęto w 2019 roku, a kraje członkowskie zobowiązano do implementacji prawa – przypomniano. Tymczasem w Polsce dyrektywa wciąż czeka na przyjęcie. Jak wskazano, nowe unijne regulacje pozwolą m.in. wydłużyć urlopy rodzicielskie, uregulować zasady pracy zdalnej, a także zwiększą możliwości wyrównywania szans pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy.

Dobrostan psychiczny wpływa na efektywność życia zawodowego i bezpośrednio przekłada się na wymierne korzyści dla całej organizacji – pokreślono w raporcie. Skutkami złego stanu zdrowia psychicznego może być m.in. utrata wydajności, a w szczególnych przypadkach nawet wypalenie zawodowe, które objawia się poczuciem chronicznego zmęczenia, przepracowania i niezadowolenia z pracy.

Polacy zestresowani i w złym stanie psychicznym

Z badania „Dobrostan psychiczny w pracy” wynika, że na gorsze samopoczucie narzeka coraz więcej pracowników. „Aż 75 proc. Polaków odczuwa wzrost stresu w życiu codziennym, a 74 proc. pogorszenie zdrowia psychicznego” – podano.

Co ciekawe, opinie pracodawców i pracowników dotyczące czynników, które mogą wywołać stres w miejscu pracy, znacząco się różnią – ci pierwsi dostrzegają ich dwa razy więcej. Zdaniem 74 proc. przedstawicieli firm jest on spowodowany przede wszystkim presją czasu. Natomiast w grupie pracowników na taką odpowiedź wskazuje jedna trzecia ankietowanych. Jednocześnie już co drugi pracodawca upatruje problem w zwiększonej liczbie obowiązków, podczas gdy takie zjawisko widzi 32 proc. zatrudnionych.

Stres jako czynnik wypalenia zawodowego

Funkcjonowanie w warunkach długotrwałego stresu może prowadzić do wypalenia zawodowego, a ponad połowa pracowników we wszystkich analizowanych branżach uważa swój sektor za narażony na to zjawisko. Syndrom wypalenia zawodowego rozwija się przez dłuższy czas i może trwać miesiące, a nawet lata.

Wyniki badań pokazują, że aż dwie trzecie pracowników zauważyło u siebie w ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego. Najczęściej było to zmęczenie pracą i brak przyjemności z wykonywanych obowiązków. Według badania, w tej grupie, 43 proc. uważa, że do takiego stanu rzeczy przyczyniła się pandemia koronawirusa. – Symptomy wypalenia są zauważalne nie tylko u osób z długim stażem pracy, ale coraz częściej także u młodszych pracowników. Może ono prowadzić do spadku produktywności, częstych nieobecności, a nawet rezygnacji z etatu […] – wyjaśnia Anna Kwiatkowska, menadżerka z Nationale-Nederlanden.

Choć pracodawcy deklarują, że starają się dbać o swoich pracowników, z badania wynika co innego. „Aż 63 proc. Polaków nie czuje, aby kadra zarządzająca starała się zadbać o ich well-being w miejscu pracy. Jedynie co dziesiąty respondent uważa, że jego firma podejmuje działania wspierające zdrowie psychiczne” – napisano w raporcie.

* Badanie „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowane przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden zostało przeprowadzone na próbie 293 firm i 1086 pracowników powyżej 16. roku życia, na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.

Źródło: PAP/Michał Boroń, Aneta Oksiuta