Obserwuj w Google News

Obcowanie ze sztuką (również wirtualne) poprawia zdrowie seniorów

2 min. czytania
Aktualizacja 18.08.2022
18.08.2022 10:02
Zareaguj Reakcja

Obcowanie ze sztuką i doświadczanie sztuki, również w formie wirtualnej, poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów. Osoby starsze, które angażują się w zajęcia plastyczne, chodzą na wycieczki do muzeum i dyskutują o sztuce, mają mniejsze poczucie izolacji, czują się lepiej i mają mocniejszy organizm. 

Seniorzy w muzeum
fot. Shutterstock

Seniorzy są grupą społeczną w większym stopniu narażoną na izolację społeczną i samotność, a jak wynika z dotychczasowych badań, są to czynniki zwiększające m.in. ryzyko udaru, chorób układu sercowo-naczyniowego, pogorszenia sprawności umysłowej czy przedwczesnej śmierci.

Naukowcy z Uniwersytetu Montrealskiego we współpracy z Montreal Museum of Fine Arts (MMFA) postanowili sprawdzić, czy zaangażowanie w wirtualne interaktywne wycieczki po muzeum może pomóc zmniejszyć poczucie izolacji i poprawić samopoczucie seniorów.

Do badania zaangażowano 106 osób po 65. roku życia. Połowa z nich przez trzy miesiące raz w tygodniu uczestniczyła w 45-minutowych wycieczkach po muzeum online, podczas gdy druga połowa nie brała udziału z żadnych aktywnościach kulturalnych. W pierwszej grupie zaobserwowano poprawę wielu parametrów związanych z ogólnym dobrostanem, jakością życia oraz wzmocnieniem organizmu. Wirtualne zwiedzanie w dużym stopniu zmniejszyło też objawy zespołu słabości u seniorów. Syndrom ten charakteryzuje się postępującym z wiekiem zmniejszeniem rezerw i odporności, a także większym ryzykiem hospitalizacji.

Badania pokazują, że obcowanie ze sztuką, nawet w formie wirtualnej, może promować aktywne i zdrowe starzenie się.

Arteterapia poprawia jakość życia

Wirtualne wizyty w muzeach i obcowanie ze sztuką za pomocą komputera lub VR (wirtualnej rzeczywistości) to dobra alternatywa dla seniorów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą odwiedzać muzeów i innych ośrodków kultury. Osoby starsze, których zdrowie na to pozwala, mogą czerpać korzyści ze sztuki na przeróżne sposoby. Do tego służy arteterapia, czyli  forma leczenia za pomocą sztuki.

Arteterapia poprawia sprawność ruchową seniorów, bo zakłada nie tylko obcowanie ze sztuką w muzeach, ale przede wszystkim aktywność artystyczną, w tym malowanie, rysowanie, wyklejanie, haftowanie i inne formy plastyczne. 

Tego typu forma terapii poprawia też sprawność psychiczną, bo wymaga doświadczania i kontemplowania sztuki, a często łączy się także z dyskusją na ten temat. Obcowanie ze sztuką jest wyzwaniem intelektualnym bez względu na wiek. 

Sztuka odgrywa też dużą rolę w nawiązywaniu relacji. Wspólne wycieczki do muzeów, spotkania w klubie seniora, prace plastyczne, czy też rozmowy na temat sztuki rozwijają umiejętności społeczne i dają poczucie przynależności do grupy. To niezwykle ważne w przypadku seniorów, bo osoby starsze często cierpią z powodu samotności i wykluczenia społecznego.

Arteterapia to nie żart, to uznana forma terapii, którą rekomendują zarówno specjaliści od zdrowia psychicznego, jak i rehabilitanci i geriatrzy. 

Źródło: PAP