Zamknij

Jak odróżnić przemoc domową od konfliktu w rodzinie? Adwokatka podpowiada

22.09.2022
Aktualizacja: 22.09.2022 16:10

Wiele osób nie potrafi odróżnić przemocy domowej od konfliktu rodzinnego. Dowiedz się, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi. 

Konflikt a przemoc - jak je odróżnić?
fot. Shutterstock

Przemoc domowa a konflikt domowy – te dwa pojęcia są bardzo często mylone. Co je odróżnia? Wyjaśnia w wywiadzie opublikowanym w weekend.gazeta.pl Natalia Gajecka, adwokatka.

Zdaniem ekspertki wiele osób, w tym sędziowie orzekający w sprawach rozwodowych, mają problem z odróżnieniem tych dwóch pojęć: przemoc domowa a konflikt domowy.

Czym jest przemoc domowa?

– Przemoc domową rozumiemy jako wszelkie przekroczenie granic drugiej osoby, na które ta osoba nie jest w stanie adekwatnie zareagować. To może być przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna – tłumaczy Natalia Gajecka i dodaje: – Adekwatnie zareagować oznacza reakcję z pozycji równoważnej. Lęk bądź wstyd często sprawia, że taka osoba, której granice są przekraczane, nie zgłasza sprzeciwu. Boi się.

Inaczej jest w przypadku konfliktu domowego.

Czym jest konflikt domowy?

– Konflikt jest wtedy, kiedy osoby pozostające w związku małżeńskim są w pozycji równoważnej i są w stanie adekwatnie reagować na przekraczanie granic. Jak mąż rzuci do żony wyzwiskiem, a ona mu odpowie, to można sądzić, że mamy konflikt – wyjaśnia ekspertka.

Konflikt również wiąże się z silnymi negatywnymi uczuciami pomiędzy stronami konfliktu, wpływa na wzajemne relacje i prowadzi do osłabienia więzi łączących dwoje ludzi, ale nie narusza praw drugiej strony i nie prowadzi do uzależnienia jednej strony od drugiej. Oczywiście nie musi, ale może przerodzić się w przemoc, rozumianą jako świadome naruszenie praw drugiej strony w celu zdobycia przewagi. W przemocy domowej bowiem nie chodzi o przekonanie kogoś do swoich racji, ale o zmuszenie jej do zachowania zgodnego z wolą sprawcy bez względu na to, jakie jest zdanie drugiej strony. To działanie celowe.

Najważniejsze są intencje 

Podsumowując, przejawami konfliktu są sytuacje prowadzące do skonfrontowania postawy lub opinii, czyli:

  • różnica zdań w danej kwestii,
  • przytaczanie argumentów na poparcie swojej tezy,
  • namawianie drugiej strony do zmiany zdania,
  • proszenie o pośrednictwo osób trzecich,
  • a nawet nieustępliwe pozostawanie przy własnym zdaniu lub postawie.

Natomiast przejawem przemocy domowej jest celowe naruszanie praw drugiej strony w celu zmuszenia jej do określonego zachowania lub znoszenia określonego zachowania wbrew jej woli. W takiej relacji aktywnie zachowuje się jedna ze stron, druga może pozostać bierna. Nie oznacza to jednak, że wszędzie tam, gdzie aktywność wykazują obie strony mamy do czynienia z konfliktem, a tam, gdzie aktywna jest jedna strona – z przemocą.

Ofiarę przemocy w rodzinie postrzega się zwykle jako bezwolną, uległą, bezbronną, cichą, pasywną, pokornie znosząca razy, wytrwałą w cierpieniu. Tymczasem zdarza się, że ofiary przemocy reagują agresją, np. w obronie koniecznej. Wydaje się więc, że jednym z ważniejszych czynników rozróżniających konflikt od przemocy jest również intencja.

Źródło: "Marta chce rozwodu. Sąd: powinna pani inicjować seks, by zatrzymać męża", Maria Organ, weekend.gazeta.pl/ Niebieskalinia.pl