Obserwuj w Google News

Jak rozpoznać u dziecka zespół deficytów uwagi?

2 min. czytania
Aktualizacja 17.11.2020
03.06.2019 16:11
Zareaguj Reakcja

Deficyty uwagi najczęściej ujawniają się podczas wykonywania zadań wymagających wysiłku intelektualnego lub w trakcie monotonnych czynności. 

Jak walczyć z roztargnienie u dziecka?
fot. Shutterstock

Siedzą na lekcji i są nieobecni, odpływają myślami, nie potrafią wysiedzieć w ławce 45 minut, po przyjściu do domu nie wiedzą, co jest zadane, ani o czym była lekcja. ADD zespół zaburzenia uwagi jest jednostką neurologiczną, charakteryzującą się występowaniem trzech objawów: impulsywnością, niską odpornością na dystraktory, wzmożoną aktywnością, nadmiarem energii.

Ważna informacja

Badania pokazują, że tylko ⅓ dzieci wyrasta z objawów ADD, ⅔ rozpoznaje nadal te symptomy w życiu dorosłym.

Trudności z koncentracją to jeden z objawów zespołu zaburzenia uwagi

Amerykańska klasyfikacja zaburzeń i chorób psychicznych, DSM-V charakteryzuje zespół zaburzeń uwagi i nadaktywności, za pomocą dwóch list objawów. Na jednej są objawy nieuwagi, a na drugiej wskaźniki wzmożonej aktywności ruchowej i impulsywności.

Hipotezę o występowaniu u dziecka zespołu zaburzenia uwagi można stawiać tylko wtedy, gdy spełnione są warunki:

 • dziecko ujawnia szczęść zestawów z listy;
 • objawy te utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy;
 • występują w kilku formach aktywności dziecka, nie tylko w szkole, ale i w domu;
 • objawy te występowały przed 7 rokiem życia i utrzymują się do teraz.

objawy te występowały przed 7 rokiem życia i utrzymują się do teraz.

Lista zachowań sugerujących obecność zespołu zakłóceń uwagi:

 • Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne.
 • Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu.
 • Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów.
 • Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie.
 • Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć.
 • Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego.
 • Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki.
 • Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców.
 • Zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach.

Funkcjonowanie dzieci z deficytem uwagi

Rzeczywistość rodziców i dzieci z zaburzeniami uwagi nie należy do łatwych. W szkole są na ogół trójkowymi uczniami, popadają konflikty z rówieśnikami, mają problem z kontrolą emocji, bywają agresywne, ulega nastrojom, są labilne emocjonalnie, płaczliwe, drażliwe, wybuchowe. Zaburzenie koncentracji uwagi bywa traktowane jako lenistwo, brak odpowiedzialności, zachowanie opozycyjne (sprzeciw, nieposłuszeństwo). Przy braku odpowiedniego postępowania istnieje ryzyko, że dziecko nie wykorzysta swoich potencjalnych możliwości, przedwcześnie się podda i zakończy edukację, jego samoocena ulegnie trwałemu obniżeniu.

Możemy zaobserwować wzrost dzieci z ADD z powodu szybkiego tempa życia, niespokojnego stylu życia, przeciążeniem nadmiarem aktywności spowodowanych licznymi zajęciami pozaszkolnymi.

W postępowaniu z dziećmi a zaburzenie uwagi wymaga przestrzegania trzech zasad (3XR):

regularności - działanie w ustalonym rytmie, z unikaniem gwałtownych zmian;

rutyny - wykonywanie określonych czynności o ściśle określonych porach;

repetycji, nieustających powtórek - wielokrotne powtarzanie prostych poleceń  jest konieczne ze względu na słabą pamięć świeżą.

Na zaburzenie uwagi ma wpływ dieta

Warto zwrócić uwagę na odżywianie dziecka. Większość badań wskazuje, że cukier, pochodne kakao, czekolada, coca-cola, słodycze, a także produkty sztucznie barwione i zawierające konserwanty, negatywnie wpływają na procesy poznawcze dziecka.

Źródło: Instytut Psychologii Zdrowia