Zamknij

7 kluczowych trudności dla osób z syndromem DDA w związkach

22.05.2020
Aktualizacja: 05.11.2020 20:12

Problematykę Dorosłych Dzieci Alkoholików upowszechniła amerykańska terapeutka Janet Woititz. Na podstawie swojego doświadczenia zawodowego wyodrębniła cechy charakteryzujące osoby pochodzące z rodzin alkoholowych, wśród których znalazły się między innymi trudności w zaufaniu i budowaniu bliskich relacji. Osoby z syndromem DDA zmagają się z wieloma innymi trudnościami natury psychologicznej, który na ogół wychodzą na światło dzienne w związku.

DDA a związek. Jak budować związek z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików?
fot. Shutterstock
  • Wychowywane w rodzinach alkoholowych dzieci doznają szeregu urazów psychicznych, z którymi muszą sobie radzić przez całe życie.
  • Ludzie z syndromem DDA wychowywali się w chaosie i braku bezpieczeństwa, wchodząc w dorosłe życie, mając ze sobą ładunek doświadczeń, który wpływa na przyszłość.
  • Osoby z syndromem DDA niekiedy nie są w stanie budować żadnych dłuższych związków miłosnych, a jeśli w nie wchodzą, dość szybko pojawiają się trudności, które ich przygniatają. 
  • Pomocą dla osób z syndromem DDA jest terapia, która daje szansę na przepracowanie traumy z dzieciństwa (m.in. uzależnienia rodzica).

Syndrom DDA: czym jest?

Syndrom DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików to zestaw utartych schematów działania, które dziecko nabyło w rodzinie alkoholowej, a następnie przenosi je do dorosłego życia. Mimo, że ich najwcześniejsze lata życie często były koszmarem, jako dorośli  nie potrafią się od nich odseparować. Niejednokrotnie DDA nie uświadamiają sobie, że między ich niepowodzeniami w życiu dorosłym, a przykrymi doświadczeniami w domu rodzinnym istnieje związek.

W literaturze na temat DDA spotkać można różnorakie charakterystyki osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym. Podkreśla się, że ciągły stres, w jakim dorastały, przy jednoczesnym braku więzi emocjonalnych z rodzicami spowodował wypracowaniu przez nie mechanizmów przystosowawczych, służących przetrwaniu. Mechanizmy te zależ od pełnionej przez dziecko roli (bohater  rodzinny, kozioł ofiarny, maskotka, dziecko niewidzialne) i są przenoszone w dorosłe życie, w którym mimo że znika konieczność ich stosowania, wykorzystywane są nadal.

Obniża to jakość życia, czyni podatnymi na różne emocjonalne  zaburzenia i uzależnienia, umożliwia tworzenie zdrowych relacji.

Klasycznymi objawami występującymi u osób z syndromem DDA są:

  • Niechęć do zmian.
  • Trudność w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Niezdolność do tworzenia trwałych związków uczuciowych.
  • Niskie poczucie własnej wartości.
  • Wrażenie izolacji i niedostosowania.

Jakie mogą być osoby DDA w związku? 7 najczęstszych problemów

1. Nie potrafią być sobą

Osoby DDA przez większość życia, mierzą się z poczuciem niskiej wartości, osamotnieniem, zamrożeniem uczuć, nadmierną emocjonalnością oraz wypieraniem własnych potrzeb. Czują się niepewnie i nie wierzą w siebie oraz swoją wartość. Mają kompleksy i starają się to ukryć przed partnerem. W ten sposób utrudniają budowanie więzi i nie pozwalają nikomu za bardzo się do siebie zbliżyć. Osoby z syndromem DDA często nie wiedzą, kim są, zwykle dopiero około 30-40 lat zaczynają odkrywać swoją prawdziwą tożsamość.

2. Mają wyidealizowany obraz miłości

Osoby DDA traktują siebie i partnera jak jedność. Mają zupełnie wyidealizowany obraz dobrego związku: wierzą, że prawdziwa miłość oznacza rozumienie się bez słów, zupełny brak kłótni, wieczną radość i całkowitą jedność. Mają tendencję do starania się za bardzo, ponieważ wierzą, że to zagwarantuje im uczucia ze strony drugiej osoby.

3. Ciężko im odróżnić miłość od seksu 

Głównie kobiety z syndromem DDA cechuje niezdrowy altruizm, polega on na tym, że zaspokajają wyłącznie cudze potrzeby, a ignorują własne. Taka podejście doprowadza do seksualnego zahamowania, niechęci do intymnych igraszek, traktowanie popędu płciowego jako czegoś wstydliwego i brudnego. Często własne ciało jest dla nich tylko przedmiotem, a mężczyzna/kobieta wyłącznie obiektem pożądania.
Niektóre osoby DDA mylą intensywność seksualnych doznań z bliskością, nie potrafiąc rozróżnić pożądania seksualnego od swoich uczuć, zakochują się łatwo i szybko, a potem nie mogą ukryć rozczarowania, że mężczyzna się nimi interesować, kiedy namiętność wygasa.

4. Boją się odrzucenia, a jednocześnie doprowadzają do niego

Po etapie zauroczenia, szybko odczuwają rozczarowanie, bo zaczynają widzieć, że związek nie jest idealny. Co więcej, wmawiają sobie i szukają dowodów na to, że partnerowi już nie zależy. Z ich punktu widzenia to porzucenie. Powtarza się scenariusz z domu: ojciec-alkoholi, który na trzeźwo obiecywał wiele, ale rzadko cokolwiek spełniał, bo większość czasu nadużywał alkoholu. 
Szukanie powodów do rozstania podszyty jest lękiem przed bliskością. Pojawia się często naciskanie na partnera do przyjęcia postawy „Kocham cię, odejdź”, nawet jeśli nadal mu zależy. 

5. Potrafią być zaborcze, chorobliwie zazdrosne i kontrolujące

Osoby DDA w rodzinie raczej nie doświadczały ciepło i miłości od obu rodziców. Po którejś linii nie działało to poprawnie. Gdy wchodzą w związek, próbują to sobie zrekompensować. Chcą być dla kogoś całym światem, potrafią być zaborcze, zazdrosne i kontrolujące.

6. Wchodzą w rolę ofiary

Osoby DDA wchodzą w rolę ofiary, trwają w toksycznych związkach, mają myśli samobójcze, wykazują tendencje w kierunku zachowań kompulsywnych.

7. Odczuwają silny lęk

Osobą DDA miłość kojarzy się przede wszystkim z lękiem – przed utratą, przed zranieniem, porzuceniem, oszukaniem. Wynika to z tego, że bliskość kojarzy im się utratą siebie, a przywiązanie traktują jak narażenie się na ból i cierpienie. Trudno jest im oswoić się i zaakceptować lęk jako emocję nieodzowną w życiu każdego człowieka.

Ratunkiem dla osób DDA, które chcą budować dobry związek, jest terapia, która daje szansę na przepracowanie trudnych doświadczeń z przeszłości. Należy pamiętać, że partner nie jest terapeutą i nie wyleczy ze wspomnień z przeszłości.

Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą szukać wsparcia w grupach samopomocowych DDA oraz w ośrodkach terapii uzależnień w całym kraju.

Źródło: Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych, Eugenia Herzyk; centrum-probalans.plosrodkiterapii.pl/zwiazek-z-dda/