Obserwuj w Google News

Wszechstronna miłość seksualna. Czym jest panseksualizm?

2 min. czytania
Aktualizacja 06.11.2020
30.12.2019 17:02
Zareaguj Reakcja

Wraz ze wzrostem wolności seksualnej, przybywa określeń dotyczących preferencji seksualnych. Seksuolodzy dostrzegli, że głównie wśród osób znanych, panuje moda na określanie się, jako osoba panseksualna. Co to w rzeczywistości oznacza? Czy można już mówić o powstawaniu nowej orientacji seksualnej? 

Czym jest panaseksualizm?
fot. Shutterstock

Panseksualizm: czym jest?

Panseksualizm bywa określany„najwyższą formą wolności seksualnej”. Termin ten odnosi się do osób, które odczuwają emocjonalny oraz fizyczny pociąg seksualny do drugiego człowieka bez względu na to, jaką posiada on płeć oraz tożsamość płciową. Choć niektórzy mylą panseksualizm z biseksualizmem, to pojęcie jest jednak szersze. Oznacza skierowanie potencjału seksualnego na wszystkich i wszystko. To inaczej wszechstronna miłość seksualna.

Szacuje się, że panseksualizm dotyczy około 1% dorosłej populacji, a przeprowadzone na temat orientacji seksualnej ankiety, pozwalają postawić tezę, że znacznie częściej dotyczy on kobiet niż mężczyzn. Panseksualizm jest zatem rodzajem tożsamości seksualnej, która występuje u mniejszości.

Warto podkreślić, że pociąg seksualny odczuwany do osób niezależnie od ich płci, a także orientacji seksualnej nie ma jednak nic wspólnego z patologicznymi relacjami i potrzebami seksualnymi np. pedofilią oraz nekrofilią.

Jak rozumieć orientację seksualną? 

Za każdym razem, gdy wprowadzane jest nowej określenie z zakresu seksualności, pojawia się też wątpliwość, czym jest orientacja seksualna. Definiuje się ją jako „trwały, emocjonalny i seksualny pociąg do osób określonej płci”. W terminologii medycznej funkcjonują następujące rodzaje orientacji seksualnej:

  • heteroseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób odmiennej płci,
  • homoseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób tej samej płci,
  • biseksualizm, czyli odczuwanie pociągu seksualnego i emocjonalnego do osób obydwóch płci.

W przypadku osób, które nie odczuwają pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do przedstawicieli żadnej płci mamy do czynienia z aseksualizmem.

Na razie w terminologii medycznej nie istnieje pojęcie "panseksualizmu" i nie jest zaliczany oficjalnie do grupy orientacji seksualnych. Nie ma też na razie żadnych dowodów naukowych na to, że faktycznie istnieje. 

Niektórzy uważają, że termin jest bliski biseksualizmowi. Właśnie dlatego seksuolodzy traktują tę „nową” orientację seksualną jedynie jako sposób na wyróżnienie się i zdobycie rozgłosu. Do panseksualizmu przyznała się w ostatnim czasie np. Miley Cyrus, Bella Thorne. 

Panseksualizm jest pojęciem dość młodym. Był jednym z głównych tematów na 6. Międzynarodowym Kongresie Seksuologicznym w 2002 roku na Cyprze, a następnie 6 lat później na Europejskim Kongresie Seksuologii w Rzymie. Do lat 90. XX wieku panseksualizm traktowany był jako synonim biseksualizmu.

Przeczytaj: Płynność seksualna: na czym polega?

Źródło: Wprost