Zatrucie alkoholem to nie kac. Może prowadzić do śmierci

12.09.2019
Aktualizacja: 16.11.2020 14:18

Zatrucie alkoholem to poważna sprawa. Choć większość dorosłych osób doświadczyła zatrucia w różnym natężeniu objawów, to stan ten może prowadzić do śmierci. Jeśli przyjaciel zaliczył ,,zgon'' warto zadbać o jego bezpieczeństwo, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie. Sprawdź, jak rozpoznać objawy zatrucia i jak pomóc pijanej osobie w potrzebie.

Pijany mężczyzna
fot. Shutterstock

Zatrucie alkoholem to stan wynikający ze zbyt dużej ilości spożytego alkoholu, przy czym dla każdego ta ilość będzie inna. Zatrucie u osoby dorosłej może nastąpić po spożyciu 1-1,5ml/kg, czyli 50-100 ml czystego spirytusu. Jednak tempo i konsekwencje upijania się zależą od wielu czynników, w tym wieku, doświadczenia, masy ciała, ogólnej tolerancji organizmu. Warto jednak pamiętać, że wystąpienie objawów zatrucia alkoholem to sygnał alarmujący, który powinien skłonić nie tylko do zaprzestania picia, ale także do wzmożonej czujności. 

Alkohol w istotny sposób wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Spożycie dużej ilości alkoholu w krótkim czasie powoduje spowolnienie oddechu i pozbawia mózg tlenu. Alkohol etylowy bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i przez drogi oddechowe oraz skórę. Powoduje zaburzenia równowagi, utratę koordynacji myśli i czynów, a w skrajnych przypadkach powoduje sen narkotyczny i brak odruchów. Maksymalne stężenie alkoholu we krwi stwierdza się po około 0,5 do 3 godzin od spożycia.

Zatrucie alkoholem: objawy

Zatrucie alkoholem u każdego przebiega nieco inaczej. Odczuwane wrażenia, natężenie objawów, tolerancja alkoholu to kwestie bardzo indywidualne. Nasilenie objawów zależy od ilości wypitego alkoholu, stężenia alkoholu we krwi, masy ciała, płci i ogólnego stanu zdrowia.

U kobiet objawy zatrucia alkoholowego są zwykle bardziej nasilone. Wynika to z faktu, że kobiety mają z reguły mniejszą masę ciała i mniej wody w organizmie, co sprawia, że spożyty przez kobietę alkohol etylowy jest rozcieńczony w mniejszej objętości płynów i z tego powodu osiąga wyższe stężenie. U kobiet zachodzi również mniejsza niż u mężczyzn aktywność enzymów metabolizujących alkohol w żołądku. 

Zatrucie alkoholem przebiega w kilku etapach:

  1. Obniżenie krytycyzmu, wrażenie poprawy nastroju i zwiększonej pewności siebie, euforia, wydłużony czas reakcji, gorsza koordynacja wzrokowa.
  2. Osłabienie samokontroli, słowotok, postępujące spowolnienie reakcji ruchowych.
  3. Dalsze wydłużanie czasu reakcji, pogorszenie koordynacji ruchowej i logicznego myślenia, zaburzenia koncentracji, równowagi i odczuwania bodźców bólowych, wzmożona drażliwość i narastanie skłonności do agresji, wzrost tętna i ciśnienia krwi.
  4. Senność, głębokie zaburzenia samokontroli, równowagi i koordynacji ruchowej, chwiejny i niepewny chód, bełkotliwa, niewyraźna mowa.
  5. Pogłębiające się zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki, upośledzenie odruchów i czucia, obniżenie temperatury ciała i ciśnienia krwi, możliwe zahamowanie oddychania i zaburzenia rytmu serca.
  6. Śpiączka, zaburzenia oddychania i rytmu serca, spadek ciśnienia krwi.

Najbardziej charakterystyczne objawy zatrucia alkoholowego to: pobudzenie psychoruchowe, zawroty głowy, splątanie, wymioty, bełkotliwa mowa, drgawki.

Zatrucie alkoholem: pierwsza pomoc

Spożywanie alkoholu może prowadzić do śmierci, to nie żart. Jeśli u pijanej osoby wystąpią objawy sugerujące, że utraciła ona kontakt z rzeczywistością, czuje się źle, traci przytomność, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. 

Osobę pijaną należy przykryć, by nie doszło do wychłodzenia. Ważne jest również nawadnianie organizmu. Jeśli osoba pijana jest przytomna, to należy podawać jej delikatnie płyny, najlepiej niegazowaną wodę mineralną. Nawadnianie powoduje szybsze usuwanie alkoholu z organizmu, także poprzez częstszą potrzebę oddawania moczu.

Jeśli osoba pijana jest nieprzytomna, należy ją ułożyć na boku, by nie doszło do zachłyśnięcia wymiocinami. Należy wezwać pogotowie lub uzgodnić postępowania z dyspozytorem (112). Osobie nieprzytomnej nie wolno wpychać ani wlewać niczego do ust i prowokować na siłę wymiotów. 

Zatrucie alkoholem: leczenie

Leczenie zatrucia alkoholem m charakter objawowy. W szpitalu osobę upojoną nawadnia się, zwykle dożylnie. Konieczne jest również wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, witaminowych i uzupełnienie niedoboru glukozy we krwi.

U osób, które spożyły bardzo dużą ilość alkoholu i z tego powodu ich zdrowie i życie mogą być zagrożone (ostre zatrucie alkoholem), przeprowadza się płukanie żołądka. Osoby nieprzytomne muszą być wcześniej intubowane.

Płukanie żołądka: po alkoholu, po narkotykach. Na czym polega zabieg? 

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.