Zamknij

Uzależnieni są bardziej podatni na COVID-19

17.09.2020 10:32

Nałogowo palisz papierosy, marihuanę lub nadużywasz substancji psychoaktywnych? Z badań wynika, że możesz być w grupie ryzyka rozwoju choroby COVID-19 i jej powikłań. Amerykańscy naukowcy przebadali miliony pacjentów, by sprawdzić, jak często nałogowcy zapadają na chorobę związaną z koronawirusem.

Uzależnienia a COVID-19
fot. Shutterstock

Z analiz danych milionów pacjentów z 360 szpitali w USA wynika, że osoby uzależnione, m.in. od opioidów lub tytoniu, są bardziej podatne na zachorowanie na COVID-19 i powikłania tej choroby.

Wnioski z badań przedstawiono na łamach pisma ''Molecular Psychiatry''.

Nałogowcy w grupie ryzyka COVID-19

Zespół dr Nory D. Volkow, dyrektora National Institute on Drug Abuse (NIDA) przeanalizował anonimowe elektroniczne karty zdrowia (EHR) milionów pacjentów z 360 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych (dane do 15 czerwca 2020). Okazało się, że osoby uzależnione (Substance use disorders, SUD) stanowiły 10,3 proc. całej badanej populacji, a wśród zakażonych COVID-19 było ich 15,6 proc. 

Efekt był najsilniejszy w przypadku uzależnienia od opioidów, a następnie od tytoniu. Osoby z rozpoznaniem SUD były również bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. Również hospitalizacje i zgony pacjentów z COVID-19 były częstsze u osób z zarejestrowanymi SUD w porównaniu z osobami bez uzależnień (odpowiednio 41,0 proc. wobec 30,1 proc i 9,6 proc. wobec 6,6 proc.).

Badana populacja składała się z ponad 73 milionów pacjentów, z których u ponad 7,5 miliona zdiagnozowano SUD w pewnym momencie ich życia. U nieco ponad 12 000 zdiagnozowano COVID-19, a około 1880 miało rozpoznane zarówno SUD, jak i COVID-19. Rodzaje SUD badanych w badaniu to tytoń, alkohol, opioidy, konopie indyjskie i kokaina.

Dlaczego uzależnieni są bardziej narażeni na rozwój COVID-19? Według autorów badania płuca i układ sercowo-naczyniowy osób z SUD (Substance use disorder) mają obniżoną wydolność, co może częściowo wyjaśniać ich zwiększoną podatność na COVID-19. Zdaniem dr Volkow innym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju chorób jest marginalizacja osób uzależnionych, co utrudnia im dostęp do opieki zdrowotnej.

Źródło: PAP