Obserwuj w Google News

Urocze życzenia walentynkowe. Co warto napisać osobie, którą się kocha?

2 min. czytania
Aktualizacja 12.02.2021
12.02.2021 23:22
Zareaguj Reakcja

Walentynki budzą różne uczucia, jedni uważają, że to wymyślone święto, a inni podchodzą to tego nieco lżej i chcą dać na swój sposób wyraz tego, że kochają. Oto kilka pomysłów na życzenia (cytaty o miłości), dla tych, którzy szukają inspiracji.

Życzenia walentynkowe
fot. Shutterstock

Kicz, komercja, amerykański wymysł, a może dzień, w którym można powiedzieć sobie „kocham cię” na sto różnych sposobów. Miłość bywa mylona z zakochaniem lub pożądaniem, tymczasem to poczucie trwania z kimś w silnej i głębokiej więzi emocjonalnej i duchowej. Może się łączyć z czułością i troską. Jak wyrazić ten stan 14 lutego? Oto kilka pomysłów na życzenia walentynkowe – pomogą wyrazić w uroczy sposób, co naprawdę czujemy.

1. Fragment wiersza „Miłość od pierwszego wejrzenia” – Wiesława Szymborska

"Obo­je są prze­ko­na­ni, że po­łą­czy­ło ich uczu­cie na­głe. Pięk­na jest taka pew­ność, ale nie­pew­ność jest pięk­niej­sza. Są­dzą, że sko­ro nie zna­li się wcze­śniej, nic między nimi ni­g­dy się nie dzia­ło. A co na to uli­ce, scho­dy, ko­ry­ta­rze, na któ­rych mo­gli się od daw­na mi­jać?"

2. „Umrzeć z miłości” – Agnieszka Osiecka

"Cho­ciaż raz war­to umrzeć z mi­ło­ści. Cho­ciaż raz. A to choć­by po to, żeby się póź­niej chwa­lić zna­jo­mym, że to bywa. Że to jest."

3. „Miłość” – Czesław Miłosz

„Miłość to znaczy popatrzeć na siebie”

4. ”Ja Ciebie kocham” – Adam Asnyk

„Ja cie­bie ko­cham! Świat się zmie­nia”.

5. „Niepewność” – Adam Mickiewicz

"Gdy cię nie wi­dzę, nie wzdy­cham, nie pła­czę. Nie tra­cę zmy­słów, kie­dy cię zo­ba­cz. Jed­nak­że gdy cię dłu­go nie oglą­dam Cze­goś mi brak­nie, ko­goś wi­dzieć żą­dam. I tę­sk­niąc so­bie za­da­ję py­ta­nie: Czy to jest przy­jaźń? Czy to jest ko­cha­nie?"

6. „Miłość” – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

„Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca.
I nic. Je­stem może bled­sza,
tro­chę śpią­ca, tro­chę bar­dziej mil­czą­ca,
lecz moż­na żyć bez po­wie­trza!"

7. „Gdzie jest miłość, tam jest życie” – Mahatma Gandhi

8. „Wiesz, Prosiaczku…miłość jest wtedy…kiedy kogoś lubimy…za bardzo” Alan Alexander Milne – Kubuś Puchatek.

9. „Niedojrzała miłość mówi: Kocham Cię, ponieważ Cię potrzebuję. Dojrzała miłość mówi: Potrzebuję Cię, ponieważ Cię Kocham” – Erich Fromm.

10. „Wicked Game" – Chris Isaak

"Świat płonął i nikt oprócz ciebie nie mógł mnie ocalić. To dziwne, jak ludzi potrafi ogłupić pożądanie. Nigdy nie marzyłem, że spotkam kogoś takiego jak ty i nigdy nie śniłem o tym, że stracę kogoś takiego jak ty”