Obserwuj w Google News

Skąd bierze się agresja i jak z nią walczyć?

2 min. czytania
Aktualizacja 20.12.2020
20.12.2020 22:19
Zareaguj Reakcja

Agresja nie prowadzi do niczego dobrego. Silna potrzeba wyrządzenia krzywdy komuś innemu lub samemu sobie może mieć złożone przyczyny. Czy skłonność do zachowań agresywnych można wyleczyć?

Skąd bierze się agresja i jak z nią walczyć?
fot. Shutterstock

Agresja występuje zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Może mieć bardzo zróżnicowane i złożone przyczyny. Prowadzi do bójek, kłótni, sporów i licznych konfliktów. W dawnych czasach zachowania agresywne pozwalały pokazać swoją siłę w grupie i zdobycie przywództwa. Jak zwalczać agresję?

Agresja – definicja

Sam termin agresja wywodzi się z łaciny, konkretnie od słowa „agressio”, oznaczającego „atak” lub „napaść”. Agresję definiuje się jako różnego rodzaju zachowania przejawiane przez jedną osobę i mogące doprowadzić do szkody psychicznej lub fizycznej innej osoby. Wówczas agresja skierowana jest na zewnątrz i wymierzona w inne osoby. Zachowania agresywne dana osoba może także kierować przeciwko sobie, wtedy mówimy o autoagresji.

Agresja równie często, co u nastolatków, pojawia się także u dorosłych.

Agresja – przyczyny

Zachowania agresywne mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Osoby, które wcześniej nie były agresywne, mogą zacząć wykazywać takie skłonności na skutek obserwacji zachowań innych osób.

Analizowaniem wrodzonych tendencji do agresji zajmował się Zygmunt Freud. Twierdził on, że w człowieku istnieją dwa popędy. Jednym z nich jest popęd do odczuwania przyjemności, drugim z kolei – popęd do zachowań agresywnych.

Jakie mogą być przyczyny agresji?

  • Problemy psychologiczne

Dana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że doświadcza wewnętrznych konfliktów, a ich skutkiem będą agresywne zachowania. Idąc tym tropem, przyczyną agresji może być stres, ciężkie sytuacje w pracy oraz problemy rodzinne.

  • Okres dojrzewania

Zachowania agresywne często można zaobserwować u nastolatków. Dzieje się tak, kiedy zaczynają dojrzewać, a wiąże się to m.in. ze zmianami zachodzącymi w ich wyglądzie. Brak samoakceptacji skutkuje wcześniej wspomnianym konfliktem psychologicznym, który prowadzi do agresji. Inną przyczyną zachowań agresywnych u nastolatków mogą być również zmiany gospodarki hormonalnej, które mogą powodować wahania nastroju i drażliwość.

  • Czynniki środowiskowe

Częstą przyczyną agresji jest środowisko, w którym dana osoba funkcjonuje. Dzieci, które doświadczają przemocy ze strony rówieśników, same mogą zacząć przejawiać zachowania agresywne. Młodym osobom zdarza się także spożywać substancje psychoaktywne takie, jak alkohol czy narkotyki, które również mogą prowadzić do pojawienia się zachowań agresywnych.

  • Schorzenia somatyczne

Ciało człowieka silnie i nierozłącznie połączone jest z psychiką. Skutkiem tego na zachowania agresywne wpływają choroby somatyczne. Wśród schorzeń, które wywołują agresję, można wymienić m.in. udar mózgu, nadczynność tarczycy, zespół Cushinga czy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

Agresja – leczenie

Sposób walki z agresją zależy od przyczyn pojawienia się zachowań agresywnych u danej osoby. Kiedy agresja spowodowana jest przez chorobę somatyczną, zastosować należy odpowiednie leczenie. Jeśli agresywne zachowania spowodowane są zaburzeniami psychicznymi, pomocne będzie wdrożenie odpowiedniej terapii.

U osób, których problemy z agresją nie są spowodowane żadnym z powyższych czynników, pomocny może okazać się psycholog. Ważne jest także, aby taka osoba sama chciała się leczyć.

Bądź na bieżąco. Polub fanpage Zdrowie Radio ZET na Facebooku!