Zamknij

Charakter – czym właściwie jest i jak się kształtuje?

Marta Wilczkowska
23.01.2019 14:47

Każdy ma swój własny, unikalny charakter. Jest to zespół cech, który odróżnia jednostki od siebie nawzajem.

Charakter-jak się kształtuje?
fot. Shutterstock

Każda osoba jest inna. Wynika to zarówno z cech wyglądu, jak i charakteru. Charakter jest wypadkową różnych, życiowych doświadczeń. Za badanie charakteru odpowiedzialna jest charakterologia. Zajmuje się ona m.in. tworzeniem i analizowaniem typów charakteru. Charakter często utożsamia się z osobowością, jednak jest to zaledwie jedna z jej części składowych.

Zobacz także: Frustracja – skąd się bierze i jak ją pokonać?

Charakter – definicja

Charakter może być określony jako zbiór psychicznych dyspozycji, które określają normy i zasady postępowania jednostki. Charakter człowieka jest bardzo silnie związany z jego sferą emocjonalną i uczuciową. Właściwie ukształtowany charakter jednostki umożliwia życie w grupie (np. w społeczeństwie), dopasowanie się do panujących w niej reguł oraz umożliwia budowanie trwałych relacji z innymi osobami.

Potoczne rozumienie charakteru jest jednak dość szerokie. Często charakter utożsamia się z osobowością, a nie jest to to samo. Charakter i temperament to tylko składniki osobowości.

W ujęciu psychologicznym, charakter to zespół indywidualnych cech osobowości, które wyrażają się w stosunku do innych ludzi, norm moralnych, siebie samego oraz do otoczenia. Zatem charakter to zbiór cech moralnych w osobowości. Wiąże się on z tym, jakie dana osoba przyjmuje postawy i jakie ma aspiracje.

Zobacz także: Osobowość schizoidalna – oziębłość emocjonalna i brak potrzeby interakcji z innymi ludźmi

Charakter i temperament

Charakter składa się z temperamentu (cech odziedziczonych) oraz z nawyków społecznych i edukacyjnych, których każdy człowiek się uczy. Charakter kształtowany jest przez różne czynniki. Są wśród nich zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Bardzo duży wpływ na charakter człowieka mają geny dziedziczone po przodkach, przeżycia wewnętrzne oraz czynniki społeczno-kulturowe.

Cechy charakteru ujawniają się już w okresie niemowlęctwa. Przejawia się to głównie w poziomie aktywności oraz sposobie, w jaki dziecko ujawnia swoje emocje. Już na tym etapie da się zauważyć, czy dziecko jest raczej spokojnie, czy aktywne i krzykliwe.

Dominacja poszczególnych cech w zachowaniu danej osoby pozwala określić temperament. Jest to szczególny sposób zachowania, pojawiający się na tyle często, że określa osobę i pozwala przewidzieć jej przyszłe reakcje na różne sytuacje.

Reakcje wypracowane w dzieciństwie oraz sposoby przezwyciężania różnych trudności pozwalają dorosłemu człowiekowi stawiać czoła codziennym sytuacjom. Niektóre osoby mogą mieć jednak te mechanizmy zaburzone np. przez to, że były ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej.

Zobacz także:Załamanie nerwowe to silna reakcja na trudną sytuację. Jak je rozpoznać?

Charakter – zaburzenia osobowości

Na charakter dziecka bardzo duży wpływ mają jego rodzice. Wynika to z faktu, iż przez dużą część życia człowieka jest on zależy właśnie od swoich rodziców bądź opiekunów. Pod ich wpływem kształtuje się osobowość danej osoby. To zadaniem rodziców jest wpojenie swojemu potomstwu norm podstępowania, zachowań zgodnych z tymi obowiązującymi w społeczeństwie oraz właściwych postaw społecznych. To właśnie od rodziców zależy, jakie cechy dziecka zanikną, a jakie będą się rozwijały.

Przykładowymi zaburzeniami, które mogą wynikać z nieprawidłowego rozwoju dziecka jest:

Inną przyczyną zaburzeń psychicznych może być także zbyt kategoryczne przestrzeganie własnych norm oraz brak prawidłowych wzorców postępowania bądź reakcji na dane sytuacje. To także może prowadzić do konfliktów wewnętrznych takich, jak dysonans poznawczy.

Brak możliwości konstruktywnego dopasowania się do danej sytuacji może także prowadzić do silnych zaburzeń emocjonalnych. Niemożliwość poradzenia sobie z różnymi problemami społecznymi może też być przyczyną ataków paniki czy napadów lęku. Niejednokrotnie skutkuje to także tym, iż dana osoba wycofuje się z życia społecznego.

Problemy z charakterem oraz brak wiedzy i umiejętności na temat tego, jak sobie z nimi poradzić, mogą prowadzić nawet do nerwicy.

Zobacz także:Hipomania może być objawem groźnej choroby. Jakiej?