Obserwuj w Google News

Niezwykłe dziecko przyszło na świat 15 listopada 2022 r. To stało się szybko

2 min. czytania
15.11.2022 10:27
Zareaguj Reakcja

Jak ocenia Organizacja Narodów Zjednoczonych,15 listopada 2022 roku urodzi się 8-miliardowy obywatel świata, a populacja Ziemi przekroczy kolejną granicę. To kamień milowy w rozwoju ludzkości – uważają przedstawiciele tej organizacji. Dzięki medycynie życie ludzkie się wydłuża, ale nie wszędzie oznacza to jego poprawę.

Liczba ludności świata osiągnęła 8 miliardów
fot. Shutterstock

Właśnie dziś populacja świata osiągnie 8 miliardów. „Ten bezprecedensowy wzrost wynika ze stopniowego zwiększania się długości życia ludzkiego dzięki poprawie zdrowia publicznego, żywienia, higieny osobistej i medycyny. Jest on również wynikiem wysokiego i utrzymującego się poziomu płodności w niektórych krajach” – podkreśla Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Rekordowa liczba ludzi, ale problemy nie znikają

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres ostrzegł, że miliardy osób na świecie wciąż zmagają się z problemami. Setki milionów cierpią z powodu głodu, a rekordowa liczba osób ucieka z domów w poszukiwaniu pomocy w obliczu zadłużenia, trudności życiowych, wojen i katastrof klimatycznych.

– Jeśli nie zasypiemy ziejącej przepaści między globalnymi posiadaczami i nieposiadaczami, to zastaniemy 8-miliardowy świat pełen napięć i nieufności, kryzysów i konfliktów – przewiduje Guterres.

Liczba ludności rośnie w najbiedniejszych regionach

ONZ zwraca uwagę, że kraje o najwyższym wskaźniku płodności to zazwyczaj kraje o najniższym dochodzie na mieszkańca. Dlatego globalny wzrost populacji coraz bardziej widoczny jest w najbiedniejszych krajach świata, w większości w Afryce Subsaharyjskiej.

„Rosnąca liczba ludności zwiększa wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko, rosnące dochody na mieszkańca zaś są główną siłą napędową niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Do krajów o najwyższym zużyciu zasobów materialnych na osobę i emisji gazów cieplarnianych należą zazwyczaj te, w których dochód na mieszkańca jest wyższy, a nie w których liczba ludności szybko rośnie” – podkreśla ONZ.

Według statystyk, ogólne tempo wzrostu globalnej populacji spada. Musieliśmy czekać 12 lat, aby liczba ludności wzrosła z 7 do 8 mld. Zgodnie z prognozami, 9 mld osiągniemy za 15 lat, czyli w 2037 roku.

Źródło: PAP/ Andrzej Dobrowolski (Nowy Jork) / Unic Warsaw Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie