Obserwuj w Google News

Superbakterie stają się coraz groźniejsze przez antybiotyki w mięsie?

Monika Piorun
5 min. czytania
03.04.2017 17:50
Zareaguj Reakcja

- Superbakterie coraz bardziej niebezpieczne. Grozi nam katastrofa - alarmują wolontariusze fundacji CIWF Polska podczas happeningu, w ramach którego na ulice stolicy wyprowadzono przezroczyste, plastikowe... świnie symbolicznie nafaszerowane antybiotykami. - To nie jest spóźniony żart na Prima Aprilis - sytuacja staje się naprawdę poważna - wyjaśniają przedstawicieli organizacji. Czy rzeczywiście jest się czego bać?

Superbakterie stają się coraz groźniejsze przez antybiotyki w mięsie?

- Nadużywanie antybiotyków na fermach przemysłowych przyczynia się do kryzysu związanego z opornością na antybiotyki. Szacuje się, że z tego powodu do 2050 roku co 3 sekundy będzie umierać jedna osoba. Tylko w Polsce na fermach używa się rocznie prawie 600 ton antybiotyków, z czego prawie 90% podawanych jest masowo całym grupom zwierząt - ostrzega CIWF Polska, organizacja będąca członkiem międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki.

Zobacz także

Wolontariusze zaniepokojeni rosnącą opornością bakterii na antybiotyki apelują do polskiego Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie. W tym celu wyprowadzili na stołeczne ulice... plastikowe świnie, wyglądające tak, jakby zjadły… za dużo antybiotyków. Czemu ma służyć ta akcja?

Dane opublikowane przez Europejską Agencję Leków pokazują, że stosowanie antybiotyków w Europie jest ponad dwukrotnie wyższe u zwierząt, niż u ludzi. Co gorsze, w europejskich gospodarstwach ponad 91% antybiotyków podawanych jest zwierzętom masowo, w paszy lub w wodzie pitnej, najczęściej w przemysłowej hodowli świń i drobiu.

Pod koniec 2016 Światowa Organizacja Zdrowia podała do wiadomości publicznej informację o tym, że poziom antybiotyków w mięsie jeszcze nigdy w historii nie był tak wysoki i ponad trzykrotnie przekracza dopuszczalne normy. A jak jest w Polsce?

Antybiotyki w polskim mięsie

świnka
fot.
fot. CIWF Polska

Zobacz także

  • Polska zajmuje niechlubne 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi);
  • 60% wszystkich antybiotyków stosowanych jest w hodowli zwierząt;
  • W ciągu 3 lat (2011-2014) zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23%;
  • Prawie 600 ton antybiotyków podano zwierzętom hodowlanym w 2014r.;
  • Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kg masy ciała zwierzęcia, podczas gdy maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg).

Z tymi danymi nie zgadza się Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, tłumacząc, że:

Po analizie tej informacji, w świetle wyżej przytoczonego raportu EMA należy zauważyć, że podczas gdy liczba jest prawidłowa, nieprawidłowo natomiast zostały przytoczone jednostki – zamiast mg/kg, powinno być mg/PCU *

* PCU (ang. Population Correction Unit) jest najistotniejszym wskaźnikiem, mówiącym nam o faktycznym zużyciu leków u zwierząt gospodarskich. Jej wyliczenie polega na pomnożeniu liczby ubitych zwierząt przez teoretyczną wagę zwierzęcia w czasie najbardziej prawdopodobnym, kiedy mogło nastąpić leczenie – w przypadku brojlerów jest to 1 kg, a np. w odniesieniu do indyków 6,5 kg.

Informacje dotyczące liczby zwierząt pozyskiwane są z europejskiej bazy danych, czyli Eurostatu. I tak za 2014 r. dla drobiu z Polski szacowane PCU (w tys. ton) zostało wyliczone na 1007, a dla wszystkich zwierząt gospodarskich na 4109. Dla porównania za 2013 r. dla naszego kraju wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 926 oraz 3806. 
Z raportu EMA wynika m.in., że w roku 2013 w Polsce zużywanych było 151,2 mg antybiotyków/PCU. To samo źródło podaje, że w roku 2014 zużycie antybiotyków w naszym kraju zmniejszyło się do poziomu 140,8 mg/PCU. I co warto podkreślić, wskaźnik ten ulega obniżeniu w większości krajów UE.

Dlaczego na fermach używa się tyle antybiotyków?

3
fot.
fot. CIWF Polska

Zobacz także

Rutynowe, masowe podawanie antybiotyków zwierzętom hodowlanym - szczególnie świniom i drobiowi – pozwala na trzymanie tych zwierząt w sposób intensywny, często okropnych warunkach, w których ryzyko zachorowania jest wysokie. Zwierzęta na fermach wykorzystywane są do granic swoich możliwości, co je osłabia, w dodatku często są stłoczone w klatkach czy halach, co stanowi idealne warunki do rozprzestrzeniania się chorób. W tych systemach antybiotyki podaje się zapobiegawczo całym grupom zdrowych zwierząt, czyli nawet wtedy, gdy nie została wykryta żadna choroba.

Dlatego hodowcy podają antybiotyki w paszy lub wodzie, aby uniknąć choroby i przedwczesnej śmierci zwierząt. Jednak takie praktyki przyczyniają się do pojawiania się opornych na antybiotyki superbakterii, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Małgorzata Szadkowska - prezes CIWF Polska - wyjaśnia, że:

Rząd musi wreszcie zająć zdecydowane stanowisko w sprawie nadużywania antybiotyków w rolnictwie oraz domagać się zmian w systemie hodowli.Poprzeć takie, w których zwierzęta będą miały zapewnione dobre warunki,nie będą masowo chorować, dzięki czemu nie trzeba będzie podawać imogromnych ilości antybiotyków.
Masowe profilaktyczne podawanie zwierzętom ważnych antybiotykówjest całkowicie niedopuszczalne. Praktyki te, nie tylko powodują rosnącąoporność bakterii na antybiotyki, ale przede wszystkim wspierają istnienieintensywnej, okrutnej przemysłowej hodowli zwierząt.
Minister Rolnictwa musi podjąć działania już teraz, aby chronićzdrowie obywateli przed skutkami nadużywania antybiotykóww hodowli przemysłowej.

Zobacz także

Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku i wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań:

  • Wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt;
  • Wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków. Krytycznie Ważne Antybiotyki powinny być stosowane wyłącznie w leczeniu poszczególnych chorych zwierząt;
  • Podjęcia działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.

- Stosowanie antybiotyków na fermach zwierząt wymyka się spod kontroli. Hodowcy używają silnych farmaceutyków nie tylko do leczenia chorych zwierząt. Większość – ok. 90% - podawana jest profilaktycznie grupom zdrowych osobników, które w okropnych warunkach panujących na fermach mogłyby zachorować - przekonują wolontariusze CIWF Polska.

Nie zgadza się z tym lekarz wet. Aleksandra Porada, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywności i weterynarii Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej:

W kontekście powyższych dowodów należy jednoznacznie zaprzeczyć wszelkim doniesieniom o alarmującym poziomie antybiotyków w jakimkolwiek gatunku mięsa.
Informacja ta nie wynika z  raportu przekazanego przez EMA, a dostępne dane dowodzą, że jest wręcz przeciwnie. 
W kontekście zwiększonej sprzedaży antybiotyków o przeznaczeniu weterynaryjnym, należy mieć na uwadze, że jej wielkość jest proporcjonalna do liczby zwierząt hodowlanych, a ta w związku z rosnącą konsumpcją mięsa z roku na rok powiększa się.

 

Zrzut ekranu 2017-04-03 o 16.34.50 1
fot.

 

________
Redakcja zdrowie.radiozet.pl/π