Obserwuj w Google News

Dopalacze jak narkotyki? Nowe przepisy UE

Monika Piorun
2 min. czytania
25.10.2017 07:15
Zareaguj Reakcja

Parlament Europejski wprowadził nowe regulacje w sprawie substancji psychoaktywnych, dzięki którym popularne "dopalacze" będą mogły być szybciej wycofywane. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała takim sankcjom karnym, jak w przypadku narkotyków.

East News

Substancje psychoaktywne w dopalaczach będą traktowane jak narkotyki

"Dopalacze" są związkami chemicznymi, które nie są nielegalne i można je otwarcie sprzedawać, mimo że ich działanie jest podobne do działania nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, marihuana lub ecstasy. Jednak po objęciu zakazem i wycofaniu z rynku produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż substancji uznanych za niebezpieczne może być zagrożona maksymalną karą co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności, tak jak w przypadku innych nielegalnych narkotyków.

Władze krajowe będą miały sześć miesięcy, zamiast 12, na wdrożenie decyzji UE. Ulepszona zostanie również wymiana informacji poprzez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Zobacz także

Dopalacze będą mogły być szybciej wycofywane z rynku

Przyjęte we wtorek przez Parlament Europejski zmiany w przepisach skracają również o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

Wzmocniona została także rola Europolu, który z pomocą systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka będzie sprawdzał, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.

Parlament wprowadził zmiany w przepisach dotyczących EMCDDA 609 głosami za, przy 19 głosach przeciw oraz 29 wstrzymujących się, natomiast zmiany w dyrektywie dotyczącej przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, w drugim czytaniu, zostały przyjęte bez głosowania.

 

Setki ofiar psychoaktywnych substancji w dopalaczach

Michał Boni, odpowiedzialny za prace związane z nowymi przepisami w sprawie dopalaczy wyjaśnia, że:

254 osoby zmarły w UE w 2016 roku w wyniku spożycia nowej substancji psychoaktywnej. Ochrona zdrowia obywateli, zwłaszcza młodych, jest naszym moralnym i politycznym obowiązkiem. Zapewniamy szybszą reakcję przeciwko nowym substancjom psychoaktywnym oraz lepszą koordynację pomiędzy krajami.

Państwa członkowskie UE mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian w dyrektywie do przepisów krajowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z końcem okresu przejściowego.

Zobacz także

______

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π