Zamknij

Podatność na zakażenie koronawirusem może być genetyczna

20.03.2020 12:23

Czy podatność na zakażenie wirusem i przebieg chorób mogą być zapisane w genach? Naukowcy twierdzą, że tak. Według ekspertów podatność na zakażenie koronawirusem może być uwarunkowana genetycznie. Sprawdź, na czym to polega.

Koronawirus i geny: mogą mieć ze sobą związek
fot. Shutterstock

Osoby posiadające określone cechy genetyczne, czyli np. warianty genów, mają różną podatność na zakażenia oraz inaczej reagują na leki używane w terapii. Dlatego przebieg danej choroby u poszczególnych osób może być zależny od indywidualnych predyspozycji genetycznych.

Świadomość takiej zależności jest niezwykle cenna, bo może pomóc w doborze najskuteczniejszej terapii dla chorych, a nawet ułatwić zarządzanie systemem opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej, na przykład dzięki możliwości wcześniejszej identyfikacji osób najbardziej podatnych na zakażenie i narażonych na jego ciężki przebieg.

Podatność na zakażenie zapisana w genach

- Badania genetyczne i analizy asocjacyjne umożliwiły wykrycie związków pomiędzy genetycznymi różnicami a podatnością na zakażenia takimi wirusami jak: HIV, HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typ C), wirus dengi, bakteriami wywołującymi gruźlicę, trąd, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz pasożytami wywołującymi malarię - twierdzi dr Paweł Gajdanowicz z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Na przykład, mutacja w genie kodującym receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnymi na zakażenie HIV, a podobnych zależności jest znacznie więcej.

We wcześniejszych badaniach udało się zidentyfikować szereg wariantów ludzkiego genu ACE2, które mogą wpływać na podatność na infekcję koronawirusami ludzkimi: SARS-CoV (spowodował epidemię w latach 2002 i 2003) i NL63 - zwraca uwagę dr hab. Mirosław Kwaśniewski, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Również w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 warianty genu ACE2 mogą odgrywać istotną rolę. Gen ACE2 koduje enzym o nazwie konwertaza angiotensyny 2. Białko to występuje m.in. na powierzchni komórek nabłonkowych pęcherzyków płucnych, komórek nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego oraz w innych komórkach organizmu.

- Wykazano, że aktywowane białka wirusa - podobnie jak w przypadku pandemii SARS-Cov w 2002 roku - łączą się z ludzkim receptorem kodowanym przez gen ACE2, powodując zakażenie – tłumaczy dr Kwaśniewski.

Receptor ACE2 może być zatem wykorzystywany przez wirusy do wniknięcia do komórki gospodarza, wewnątrz której dochodzi do ich namnożenia.

Spośród tysięcy zidentyfikowanych wariantów genu ACE2, wiele może potencjalnie wpływać na podatność na infekcję koronawirusami. Nadal jednak nie można potwierdzić, czy podobna zależność występuje w przypadku SARS-CoV-2. Zdaniem specjalistów konieczne są dalsze badania nad tym zagadnieniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że dostępność nowoczesnych technologii umożliwiających sekwencjonowanie genomów w dużej skali, dostęp do informacji o zakażeniach i przebiegu choroby oraz zaawansowane metody analityczne mogą stanowić broń w walce z nowymi wirusami.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl