Obserwuj w Google News

GIF wycofuje serię leku na serce. Stwierdzono wadę jakościową

1 min. czytania
21.07.2022 13:01
Zareaguj Reakcja

GIF informuje o wycofaniu z obrotu serii leku stosowanego w przypadku arytmii: migotania przedsionków, częstoskurczu komorowego. W produkcie wykryto wadę jakościową. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Lek na serce wycofany z obrotu
fot. Shutterstock

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Amiodaron Hameln. To lek stosowany w leczeniu ciężkich zaburzeń rytmu serca, w przypadkach, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne lub przeciwwskazane:

  • arytmie przedsionkowe, w tym migotanie lub trzepotanie przedsionków,
  • arytmie węzła przedsionkowo–komorowego oraz nawrotny częstoskurcz węzłowy, np. będący objawem zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a,
  • zagrażające życiu arytmie komorowe, w tym trwały lub nietrwały częstoskurcz komorowy, lub epizody migotania komór.

Amiodaron hameln można zastosować, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub jeśli podanie doustne jest niemożliwe. 

Chodzi o:

Amiodaron Hameln (Amiodaroni hydrochloridum), koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml

  • numer serii: 139503A
  • termin ważności: 09.2023
  • podmiot odpowiedzialny: hameln pharma gmbh, Inselstraße 1, 31787 Hameln, Niemcy

Dlaczego wycofano serię leku?

Główny Inspektor Farmaceutyczny otrzymał powiadomienie w systemie Rapid Alert o wycofaniu z obrotu serii 139503A produktu leczniczego Amiodaron Hameln w związku z zaobserwowaniem zwiększonej krystalizacji produktu. W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej GIF podjął decyzję o wycofaniu go z obrotu.

Źródło: GIF