Zamknij

Co to jest karta EKUZ i jak ją wyrobić? Przyda się nie tylko podczas wakacji

20.09.2021
Aktualizacja: 18.11.2021 14:38

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, przysługuje osobom ubezpieczonym, choć w szczególnych wypadkach mogą ją otrzymać także inne osoby. Karta gwarantuje prawo do leczenia poza granicami Polski. Przydaje się nie tylko podczas wakacji, ale także gdy wyjeżdżasz pracować za granicą.

EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
fot. MICHAŁ KOŚĆ/REPORTER
 1. Co to jest karta EKUZ?
 2. Do czego uprawnia karta EKUZ?
 3. Kto może otrzymać kartę EKUZ?
 4. Jak wyrobić kartę EKUZ?
 5. Dla kogo przeznaczona jest karta EKUZ?
 6. Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest już znacznie łatwiejsze niż kiedyś - wniosek bez problemu można złożyć przez internet. Proces jej wydawania też jest dość szybki, zwłaszcza poza sezonem urlopowym. Jeśli jedziesz za granicę do państw Unii Europejskiej, warto mieć taką kartę, bo dzięki niej otrzymasz niezbędną pomoc lekarską, a koszty poniesie NFZ.

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) innym niż to, którego jest się obywatelem.

Karta jest honorowana w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

EKUZ jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie – nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Na życzenie osób niewidomych i niedowidzących karta EKUZ może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Zakres leczenia z kartą EKUZ jest ograniczony. Pacjent ma prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

Leczenie odbywa się na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to także posiadacz karty EKUZ musi za nią zapłacić).

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Kartę EKUZ mogą uzyskać wszystkie osoby mające prawo do opieki medycznej i świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli:

 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Karta EKUZ jest bezpłatna, do jej wyrobienia niepotrzebne jest zdjęcie. Do tej pory kartę EKUZ można było wyrobić, składając wniosek osobiście w oddziale NFZ lub przesłać go elektronicznie na trzy sposoby: za pomocą e-mail, konta IKP lub ePUAP. Od 1 października 2021 roku natomiast nie będzie już możliwości złożenia wniosku o EKUZ za pomocą poczty e-mail – ta możliwość zostaje zlikwidowana ze względu na usprawnienie automatycznej obsługi wniosków. NFZ informuje, że obecnie większość wniosków składanych elektronicznie (ok. 70 proc.) jest już składanych przez IKP.

Wniosek o wydanie karty EKUZ można więc złożyć na dwa sposoby:

 • on line – za pomocą konta IKP lub w systemie ePUAP
 • osobiście – zgłaszając się do oddziałów wojewódzkich i delegatur NFZ.

Kartę można odebrać osobiście w placówce NFZ lub na poczcie, jeśli we wniosku zostało to zaznaczone (w punkcie dotyczącym sposobu odbioru karty).

Dla kogo przeznaczona jest karta EKUZ?

EKUZ przeznaczona jest przede wszystkim dla turystów oraz osób uczących się lub pracujących za granicami swojego kraju. Pozwala ona na korzystanie z opieki zdrowotnej, o ile zostanie stwierdzone, że pomoc jest niezbędna z medycznego punktu widzenia. Warto pamiętać, że karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie pozwala na wykorzystywanie wszystkich planowanych zabiegów, nie gwarantuje też bezpłatnych świadczeń.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Standardowo karta EKUZ jest ważna 3 lata od momentu wyrobienia (dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne), a dla emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), przez 20 lat. EKUZ może też być ważny 5 lat, jeśli otrzymujesz emeryturę i nie ukończyłeś 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn albo nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia 18. urodzin).

Karta EKUZ może też być ważna krócej (18 miesięcy lub 6 miesięcy, lub 2 miesiące, a nawet 90 lub 42 dni) w szczególnych przypadkach, np. w przypadku uchodźców, uczniów, studentów, kobiet w ciąży, bezrobotnych lub osób z czasowym pozwoleniem na pobyt.

loader

Źródło: Nfz.gov.pl