Obserwuj w Google News

Mapa radiacyjna Polski. Tu można sprawdzić poziom skażenia radioaktywnego

2 min. czytania
Aktualizacja 04.10.2022
04.10.2022 10:49
Zareaguj Reakcja

Niepewna sytuacja na świecie w związku z wojną w Ukrainie oraz dystrybucja tabletek z jodkiem potasu wywołuje uzasadniony niepokój. Sytuację radiacyjną w Polsce stale monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki. Można jednak także samemu ją śledzić. PAA udostępniła nową przejrzystą mapę, dzięki której można sprawdzić aktualne wskazania stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Mapa radiacyjna Polski
fot. Screen YouTube: PAA / gov.pl
  1. Jak korzystać z mapy radiacyjnej Polski?
  2. Jak czytać mapę radiacyjną Polski?

Nowa mapa radiacyjna Polski udostępniona w internecie przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA) ma przystępną grafikę i jest łatwa w użytkowaniu. Pokazuje bieżące wskazania stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Jak informuje PAA, system krajowego monitoringu sytuacji radiacyjnej składa się aktualnie z ponad 70 przyrządów pomiarowych, w tym z 40 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Państwowej Agencji Atomistyki. Do 2033 r. ma funkcjonować ok. 150 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Stare urządzenia są systematycznie wymieniane na nowoczesne stacje PMS (Permanent Monitoring Station), urządzenia instalowane są też w nowych lokalizacjach, także wzdłuż wschodniej granicy.

Jak korzystać z mapy radiacyjnej Polski?

Jeśli chcesz skorzystać z mapy, wejdź na stronę PAA. Teraz wystarczy w menu rozwinąć „stacje PMS” i wybrać „moc dawki”. Można ustawić interesujący zakres dat, który chcemy sprawdzić – dostępne są też dane historyczne. Po najechaniu kursorem na wybraną lokalizację można odczytać wartości poszczególnych stacji.

To jednak nie koniec możliwości nowej mapy – PAA zapowiada jej rozwój. Agencja zamierza dodać w najbliższej przyszłości wskazania dziewięciu stacji pomiarowych, które należą do GIOŚ – IMiGW. Chce też publikować wyniki badań laboratoryjnych promieniotwórczości w różnych próbkach środowiskowych (np. wody Morza Bałtyckiego, wody powierzchniowe, gleba) oraz żywności.

Mapa radiacyjna Polski - Państwowa Agencja Atomistyki
fot. Mapa radiacyjna Polski - Państwowa Agencja Atomistyki

Jak czytać mapę radiacyjną Polski?

Udostępniane na mapie wyniki poszczególnych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych podawane są w nanosivertach na godzinę (nSv/h). Wskazania stacji różnią się w zależności od lokalizacji oraz występujących na danym terenie warunków (ukształtowanie terenu, struktura geologiczna itd.).

W większości przypadków stacje w Polsce pokazują wartości poniżej 0,1 µSv/h. Pojedyncze aparatury odnotowują moc dawki na poziomie ponad 0,1 µSv/h w bezdeszczową pogodę. W czasie deszczu, zwłaszcza poprzedzonego długim okresem bez opadów, naturalne promieniowanie jonizujące może chwilowo wzrosnąć do 0,2 µSv/h, a nawet w niektórych przypadkach do niemal 0,3 µSv/h.

Zakres powyżej 0,3 µSv/h wymaga w Polsce weryfikacji źródła pochodzenia podwyższonego poziomu promieniowania jonizującego. Warto jednak pamiętać, jak podkreślają specjaliści z PAA, że w wielu miejscach w Europie 0,3 µSv/h to poziom naturalny, który nie budzi niepokoju. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że w sytuacji wzrostu poziomu promieniowania ponad normę zostanie wydany stosowny komunikat.

Obecnie sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie – nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Agencja monitoruje sytuację radiacyjną w kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Źródło: Gov.pl / Państwowa Agencja Atomistyki