Obserwuj w Google News

Pacjenci skorzystają z nowych przywilejów. Ważne zmiany w POZ

3 min. czytania
05.12.2023 09:55
Zareaguj Reakcja

Nowa grupa pacjentów otrzymała prawo do świadczeń medycznych, takich jak dostęp do lekarza czy szpitala bez kolejki. Zmiany w przepisach przegłosowano przy okazji nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Co się zmieniło i kto skorzysta? Wyjaśniamy

Pacjenci skorzystają z nowych przywilejów
fot. Magdalena Pasiewicz/EastNews

Ze świadczeń medycznych bez kolejki może korzystać niewiele grupa osób w naszym kraju: dokładne kryteria są ściśle określone w prawie. Teraz grupa ta została rozszerzona. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw uruchomiła Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, czyli szybką ścieżkę przyznawania odszkodowań za zdarzenia medyczne, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń "na NFZ".

Jak podaje serwis rynekzdrowia.pl, do listy uprawnionych dopisano "osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia.

Przy okazji nowelizacji zmieniono też przepisy kilku innych ustaw, w tym ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do której dopisano nową grupę pacjentów, która może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych, poza kolejnością. Zmiany weszły w życie 6 września 2023 roku.

Te osoby zarejestrują się do lekarza i na badania bez kolejki

Nowe przepisy brzmią dość enigmatycznie. Wyjaśniamy: chodzi o osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne, a decyzja w sprawie stała się prawomocna i które otrzymały potwierdzające to zaświadczenie. Z wizyt lekarskich poza kolejką tacy pacjenci mogą korzystać przez pięć lat.

Po ostatnich zmianach lista pacjentów, którzy mogą dostać się do lekarza bez kolejki, obejmuje łącznie 15 przypadków:

 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi (nazewnictwo poszczególnych grup pacjentów podajemy zgodnie z językiem przepisów, które regulują te uprawnienia)
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • kombatanci
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
 • żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021)
 • osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia
Nie przegap