Obserwuj w Google News

W Polsce źle leczymy ból. „Na poziomie Czarnogóry, Rosji, Albanii”

2 min. czytania
18.10.2023 09:56
Zareaguj Reakcja

W Polsce ból, zwłaszcza przewlekły, jest źle leczony - oceniają eksperci. Polskie Towarzystwo Badania Bólu opracowało rekomendacje, które mają poprawić jakość opieki nad pacjentem w kryzysie bólowym i z bólem przewlekłym.

Leczenie bólu w Polsce
fot. Marek Kowalczyk/REPORTER/East News

- O tym, jak leczymy ból w Polsce, świadczy to, że silnych analgetyków opioidowych w leczeniu bólu stosujemy pięć razy mniej niż średnia europejska. Niestety w zużyciu opioidów, czyli również w jakości medyczny bólu, jesteśmy jeszcze na poziomie Czarnogóry, Rosji, Albanii - powiedziała na konferencji prasowej w Warszawie prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) dr Magdalena Kocot-Kępska. Jak zaznaczyła ekspertka, w Polsce z bólem przewlekłym zmaga się około 8-8,5 mln osób.

Leczenie bólu w Polsce

- Ból przewlekły jest jednym z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny, ponieważ u pacjenta występuje niezwykle wysokie ryzyko rozwoju depresji, lęku, zaburzeń poznawczych, zaburzeń snu. Jest to problem nie tylko pacjenta, ale i jego rodziny - mówiła dr Magdalena Kocot-Kępska na konferencji w Warszawie. Jak dodała, ból przewlekły jest bardzo drogim schorzeniem dla systemu ochrony zdrowia, ale też dla pracodawców (ze względu na wysoką absencję w pracy oraz obniżoną produktywność) i społeczeństwa. - Są to koszty większe niż koszty chorób sercowo-naczyniowych, raka i cukrzycy - podkreśliła.

Dr Kocot-Kępska podkreśliła, że w lutym 2023 r., po wielu latach starań, udało się w końcu wprowadzić rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Kolejnym krokiem jest opracowanie przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu we współpracy z Fundacją Eksperci dla Zdrowia rekomendacji dotyczących wdrażania profilaktyki bólu przewlekłego oraz jego leczenia. Według dr Kocot-Kępskiej istotną rekomendacją jest podniesienie wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach poradni leczenia bólu. - Obecna wycena tych świadczeń nie jest adekwatna. W celu zwiększenia dostępności podejścia zintegrowanego w leczeniu bólu wnioskujemy o wpisanie porady psychologicznej w ramach poradni leczenia bólu - powiedziała.

Następnym krokiem powinno być utworzenie oddziałów wysokospecjalistycznych, w których pacjenci z bólem przewlekłym leczeni byliby wielokierunkowo, zgodnie z zasadami zintegrowanej medycyny bólu, obejmującej nie tylko farmakoterapię, ale też metody alternatywne, styl życia i psychoterapię. - Muszą to być oddziały prowadzone przez specjalistów medycyny bólu, czyli osoby mające doświadczenie w medycynie bólu, które posiadają specjalizacje europejskie, czy są po studiach podyplomowych w tej dziedzinie. Bo to jest w tej chwili jedyna gwarancja odpowiedniej wiedzy w zakresie leczenia bólu - powiedziała dr Kocot-Kępska. Konieczne jest utworzenie czterech oddziałów leczenia bólu w Polsce (łącznie ok. 20 łóżek szpitalnych) dla pacjentów w kryzysie bólowym.

Kolejną rekomendacją jest stworzenie ścieżki leczenia dla pacjenta z neuralgią po przebytym półpaścu. Jest to najdroższe i najbardziej dokuczliwe powikłane półpaśca. Ból z tym związany często trwa do końca życia pacjenta. - Przede wszystkim chodzi o zaproponowanie metod leczenia ostrego bólu, a w celu zapobiegania neuralgii popółpaścowej rekomendujemy zwiększenie dostępności do szczepionki przeciwko półpaścowi - tłumaczyła specjalistka. Jej zdaniem wprowadzenie profilaktyki półpaśca może znacząco zmienić medycynę bólu.

- Będziemy też wnioskować o wpisanie bólu przewlekłego na listę chorób przewlekłych - powiedziała dr Kocot-Kępska.

Źródło: PAP Joanna Morga