Obserwuj w Google News

Każde działanie niepożądane leku warto zgłosić. Kto i jak może to zrobić?

2 min. czytania
Aktualizacja 30.01.2023
30.01.2023 19:11
Zareaguj Reakcja

Każdy lek może wywołać działania niepożądane. Zgłoszenie tego do odpowiedniej instytucji jest prawem pacjenta. Warto to zrobić również dlatego, że pomoże to uchronić innych pacjentów przed szkodliwymi działaniami leków. Czy wiesz, gdzie i jak można zgłaszać działania niepożądane?

Zgłaszanie działań niepożądanych leków
fot. Shutterstock

Wszystkie działania, które podczas przyjmowania danego leku, wydają się niewłaściwe, można zgłaszać – to prawo każdego pacjenta. Można powiadomić nie tylko działaniach szkodliwych, ale również takich, które powodują uczucie dyskomfortu podczas przyjmowania danego preparatu. Można to zrobić nawet wtedy, jeśli nie ma się pewności, w myśl zasady: „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś”. Zgłoszeniem o działaniach niepożądanych leku zajmą się specjaliści. To m.in. informacje od pacjentów są podstawą do aktualizacji ulotek leków.

Kto może zgłosić działanie niepożądane leku?

Działania niepożądane leków może zgłosić:

  • pacjent
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta (np. rodzic w przypadku dziecka) lub opiekun faktyczny
  • medyk, czyli lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, farmaceuta.

Pacjent może przekazać swoje zgłoszenie lekarzowi lub innej osobie wykonującej zawód medyczny, bezpośrednio dystrybutorowi, producentowi (adresy można znaleźć na opakowaniach leków) lub w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jak można zgłaszać działanie niepożądane leku?

Działanie niepożądane leku można zgłosić w dogodnej dla siebie formie: listownie, pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Najłatwiej jest wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz można również pobrać w wersji papierowej w urzędzie.

Korzystając ze specjalnego formularza elektronicznego, należy podać m.in.nazwę produktu leczniczego, opis reakcji niepożądanej (co najmniej jeden objaw), dane chorego – inicjały, płeć, wiek lub masę ciała, dane zgłaszającego – imię, nazwisko, sposób kontaktu (adres, telefon, faks, e-mail).

Dlaczego należy zgłaszać działania niepożądane leków?

Zgłaszanie działań niepożądanych leków jest niezwykle ważne – nie tylko dla samych pacjentów, ale również dla lekarzy i producentów leków. Dzięki zebranym informacjom po wprowadzeniu leku do obrotu można obserwować jego bezpieczeństwo i skuteczność. Można również określić, dla których pacjentów dany lek jest wskazany, którzy powinni stosować go w mniejszych dawkach, a którzy w ogóle nie powinni go przyjmować.

Dla lekarza niezwykle ważna jest pełna wiedza o leku – pozwala to na świadomy wybór najlepszego preparatu dla pacjenta. Dzięki analizie zgłoszonych działań niepożądanych, można stwierdzić, jakie są korzyści ze stosowania danego leku w stosunku do ryzyka, jakie się ponosi. Lekarz, wiedząc o występujących działaniach niepożądanych, może nie przepisywać takiego leku określonej grupie pacjentów.

Co więcej, jeśli na temat danego leku zgłoszonych jest dużo informacji o działaniach niepożądanych, lek ten może zostać wycofany z produkcji i z aptek. Dzięki temu inni pacjenci nie będą narażeni np. na utratę zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach – życia.

Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Rzecznik Praw Pacjenta