Zamknij

Czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta w przychodni? Wyjaśniamy

16.01.2023
Aktualizacja: 16.01.2023 20:13

Sezon infekcji powoduje, że przychodnie są oblężone, często nie można się również dodzwonić do placówki zdrowia. Czy zgodnie z prawem, pacjent może nie zostać przyjęty do lekarza w dniu, w którym zgłosi się do przychodni? Czy lekarz może odmówić wizyty? Tak, ale pod jednym warunkiem. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina, a Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia.

Czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta?
fot. Anna Gołaszewska/East News

Z powodu infekcji wirusowych placówki POZ przeżywają oblężenie. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina, że nie wszyscy pacjenci mogą zostać przyjęci w dniu zgłoszenia, a obowiązujące przepisy umożliwiają wskazanie innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Z przepisów jasno wynika, że lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta w konkretnym dniu, mimo że ma on prawo do świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale musi wskazać mu inny termin udzielenia porady. Powinien to być najbliższy możliwy termin.

Wizyta u lekarza tak, ale nie od razu

Zgodnie z prawem, lekarz nie musi przyjąć pacjenta w dniu zgłoszenia. – Obowiązujące od 2013 r. przepisy dają nam możliwość wskazania innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, co od dawna jest normą w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – wskazuje Bożena Janicka, prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Na udzielenie przez lekarza POZ świadczenia w terminie uzgodnionym z pacjentem lub umówienie się z nim na teleporadę zezwala rozporządzenie ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – informuje PPOZ.

Taką sytuację potwierdza Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta: termin wizyty należy uzgodnić

Na stronach Rzecznika Praw Pacjenta czytamy, że „pacjenci muszą mieć zapewnioną realną możliwość zapisania się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskania od niego porady. Dlatego osoby kierujące daną placówką medyczną powinny zorganizować jej pracę w taki sposób, by sprostać potrzebom pacjentów, w szczególności w czasie zwiększonej zachorowalności”.

Rzecznik informuje: „W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy placówki. W innych przypadkach świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą”.

Co jednak bardzo ważne, sytuacje, w których pacjent jest odsyłany do podjęcia kolejnej próby rejestracji w następnych dniach, nie powinny mieć miejsca. „Pacjent powinien mieć możliwość zarezerwowania terminu porady już przy pierwszym kontakcie” – zapewnia Rzecznik Praw Pacjenta.

Oznacza to, że lekarz nie musi przyjąć pacjenta w dniu, w którym ten się zgłosił, ale nie może go po prostu odesłać. Przychodnia (lub lekarz) powinien wyznaczyć pacjentowi najbliższy możliwy termin wizyty. Jeśli chodzi o teleporadę, to „teleporada powinna być wyznaczona jak najszybciej – najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Kilkudniowe oczekiwanie na teleporadę nie powinno mieć miejsca” – czytamy na stronie RPP.

Lekarze rodzinni: to nie jest brak dobrej woli

Lekarze rodzinni apelują, by mimo choroby pacjenci okazali im zrozumienie – odmowa przyjęcia nie wynika ze złej woli. Medycy zwracają także uwagę, że przed sezonem infekcyjnym nie było większych problemów z przyjęciami w placówkach POZ.

„Chcemy, żeby pacjenci wiedzieli, że nie jest to niczyje widzimisię czy brak dobrej woli. (...) Mamy nadzieję, że kolejki do POZ będą zdecydowanie krótsze, kiedy sezon infekcyjny minie” – komentują lekarze PPOZ.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina jednocześnie, że „po godzinie 18.00 aż do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo oraz w dni ustawowo wolne od pracy) możesz skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach tzw. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takie świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Natomiast w przypadkach nagłych lub zagrożenia życia „należy skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych, czyli SOR-ach”.

Wszelkie problemy z dodzwonieniem się do swojej przychodni lekarza rodzinnego lub problemy z rejestracją w innej formie, należy zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590 (prefiks 2). Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych , zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

loader

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta (gov.pl/rpp) / PAP/Agata Zbieg