,

Co piąty z nas wymaga Opieki Koordynowanej. Lista świadczeń 2023

27.03.2023
Aktualizacja: 27.03.2023 13:37

Prawie 20 proc. pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej włączono do opieki koordynowanej - poinformowała konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas na konferencji w Poznaniu. Sprawdź, z jakich świadczeń skorzystać można w ramach opieki koordynowanej.

Opieka koordynowana w Polsce
fot. Shutterstock

Opieka koordynowana to nowa propozycja Ministerstwa Zdrowia. Przepisy uregulowano Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka koordynowana zakłada, że pacjent z chorobą przewlekłą może być prowadzony przez lekarza pierwszego kontaktu, który sam będzie kontaktował się ze specjalistą, o ile ośrodek POZ formalnie przystąpił do opieki koordynowanej, a pacjent spełnia określone wymogi. Sprawdź, jakie to wymogi.

Kto może skorzystać z opieki koordynowanej?

Szybsze diagnozowanie chorób przewlekłych, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wzmocnienie pozycji lekarza POZ to główne założenia opieki koordynowanej. Z opieki koordynowanej korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Do opieki koordynowanej można dołączyć z wcześniej rozpoznaną chorobą przewlekłą.

Konsultacja ze specjalistą może odbyć się w dwóch formułach:

 1. Pacjent - lekarz specjalista: stacjonarnie.
 2. Lekarz POZ - lekarz specjalista: zdalnie.

Lekarze specjaliści, z którymi można się skonsultować w ramach opieki koordynowanej, to:

 • kardiolog,
 • diabetolog,
 • pulmonolog/alergolog,
 • endokrynolog.

Harmonogram badań i konsultacji ze specjalistą wyznacza lekarz POZ. Rozporządzenie nie wprowadza limitów konsultacji pacjent - lekarz specjalista. Fakt skontaktowania się lekarza POZ ze specjalistą potwierdza wpis w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Z jakich badań można skorzystać w ramach opieki koordynowanej?

Diagnostyka chorób przewlekłych wymaga specjalistycznych badań. Ośrodek, który przystępuje do opieki koordynowanej, musi zapewnić pacjentowi dostęp do określonego sprzętu. Aparatura medyczna może znajdować się "w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń" lub w innym miejscu, ale ośrodek musi zapewnić realizację niezbędnych badań.

Opieka koordynowana - wykaz badań:

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa),
 • Holter EKG 24, 48 i 72 godz.,
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),
 • USG Doppler tętnic szyjnych,
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
 • ECHO serca,
 • spirometria,
 • spirometria z próbą rozkurczową,
 • celowana biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy,
 • badania krwi: m.in. albuminuria (stężenie albumin w moczu), UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu), BNP (NT-pro-BNP), antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej), antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH), antyTg (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).

Z jakich świadczeń można skorzystać w ramach opieki koordynowanej?

Opieka koordynowana zakłada poradę wstępną, badania diagnostyczne, rozpoznanie, poradę kompleksową, indywidualny plan opieki. Opieka koordynowana włączana jest po rozpoznaniu choroby przewlekłej. W ramach opieki koordynowanej skorzystać można z czterech koszyków świadczeń.

Opieka koordynowana - lista świadczeń:

 1. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków.
 2. Diagnostyka i leczenie cukrzycy.
 3. Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc.
 4. Diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.
Webinar NFZ "Opieka koordynowana w Polsce"
fot. Webinar NFZ "Opieka koordynowana w Polsce"

Po rozpoznaniu choroby przewlekłej opracowywany jest „Indywidualny Plan Opieki Medycznej”. Nie jest to jednak plan umowny, a plan ściśle określony w rozporządzeniu. W indywidualnym planie leczenia muszą się znaleźć odpowiednie punkty z uwzględnieniem:

 • wizyt kontrolnych,
 • porad edukacyjnych
 • badań kontrolnych,
 • konsultacji dietetycznych.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej", nfz.gov.pl, Webinar NFZ: Opieka koordynowana w POZ