Obserwuj w Google News

Bezpłatne leki dla uchodźców wojennych z Ukrainy. RPO wyjaśnia

2 min. czytania
27.09.2023 15:14
Zareaguj Reakcja

Czy uchodźcy z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia powinni mieć dostęp do bezpłatnych leków? Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił rozwiać wątpliwości. Na stronie RPO pojawiło się stanowisko lekarzy.

Apteka
fot. Marek BAZAK/East News

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotycząca wątpliwości przy interpretacji przepisów. Chodzi o uprawnienia do otrzymywania bezpłatnych leków dla osób do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Choć takie prawo już w Polsce obowiązuje, to wiele osób miało wątpliwości, czy ulga obejmuje także obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, znaleźli schronienie w Polsce.

Jak czytamy na stronie RPO, w ocenie Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia uchodźcy z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków dla świadczeniobiorców.

"Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej - a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej MZ" - napisano w uzasadnieniu.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiło o stanowisko Ministerstwo Zdrowia.