Zamknij

Zwolnienie lekarskie: L4 musi zawierać rzeczywisty adres pobytu pacjenta

22.07.2021
Aktualizacja: 22.07.2021 12:34

Zwolnienie lekarskie musi zawierać aktualny adres pobytu chorej osoby w czasie trwania zwolnienia – przypomina ZUS. I to sam pacjent musi dopilnować, by adres ten był prawidłowy. Można go też zmienić już podczas bycia na chorobowym.

Zwolnienie lekarskie a aktualny adres pacjenta
fot. Michal Wozniak/East News

Idąc na zwolnienie lekarskie, trzeba pamiętać, by podać lekarzowi wystawiającemu elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. Natomiast „w przypadku zmiany miejsca pobytu powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS” – przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pilnowanie aktualnego adresu niezbędne, by otrzymać zasiłek

Żebrowski podkreśla, że podanie prawidłowego adresu jest lekarzowi wystawiającemu L4 jest bardzo istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku chorobowego.

– To nie są odosobnione przypadki, w których w systemie e-ZLA podany jest adres zameldowania inny niż stałe miejsce zamieszkania pacjenta. Dlatego już w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien przekazać lekarzowi wystawiającemu e-ZLA, pod jakim adresem będzie przebywał podczas choroby. To właśnie ten adres powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim – wskazuje rzecznik prasowy ZUS.

Rzecznik ZUS-u zwraca uwagę, że może się zdarzyć, iż w trakcie urlopu, np. nad morzem lub w górach, ulegniemy wypadkowi lub zachorujemy, co zatrzyma nas na dłużej w miejscu odległym od naszego stałego adresu pobytu, który widnieje w systemie wystawianie zwolnień. Jeśli w takiej sytuacji zdarzy się kontrola, możemy stracić zasiłek chorobowy.

Podobnie będzie, jeśli w trakcie choroby zmienimy miejsce pobytu, bo będziemy chcieli skorzystać z pomocy innych osób i przeniesiemy się na ten czas np. do rodziców, aby się nami opiekowali. – Nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić, ale trzeba pamiętać o pewnych obowiązkach względem ZUS i pracodawcy – wyjaśnia Żebrowski.

Trzy dni na zmianę adresu w trakcie trwania zwolnienia

Jeśli adres pobytu w czasie choroby ulegnie zmianie i będzie inny niż ten, które widnieje w systemie e-ZLA, trzeba powiadomić o tym ZUS i pracodawcę – są na to 3 dni. Obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim istnieje już od początku 2019 roku.

– Gdy już po wystawieniu e-zwolnienia chory zmienia miejsce pobytu, musi poinformować o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma na to trzy dni od wystąpienia tej okoliczności – zaznacza rzecznik.

Kto może przeprowadzić kontrolę podczas zwolnienia L4?

Prawidłowy adres pobytu w czasie L4 umożliwia przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. ZUS przypomina, że taką kontrolę ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również uprawnieni płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje L4 zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

loader

Źródło: PAP / Zus.pl