Zamknij

Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta. Co trzeba wiedzieć?

25.08.2022
Aktualizacja: 25.08.2022 09:25

Studenci, którzy nie pracują, do 26. urodzin mają albo ubezpieczenie zdrowotne "przy rodzicu", albo z uczelni, na której studiują. Studenci pracujący mają własny tytuł ubezpieczenia. O jakich formalnościach należy pamiętać, by mieć prawo do bezpłatnego leczenia? Wyjaśniamy.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta
fot. Shutterstock

Student niepracujący

Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, bo nie pracuje, może zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym na dwa sposoby: 

  1. Zostaje zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą to zrobić rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie.
  2. Zostaje zgłoszony przez uczelnię, na której studiuje. Ważne! Student, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, musi sam zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie, ponieważ ubezpieczenie nie jest automatyczne, tylko na wniosek studenta.

Student pracujący

Student uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą. W przypadku umowy o pracę do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności, musi to zrobić sam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

– Należy pamiętać, że student, który podejmuje pracę etatową i zostanie przez pracodawcę zgłoszony do ubezpieczeń społecznych „wypada” z ubezpieczenia zdrowotnego „przy rodzicu” – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, i dodaje: – Dlatego po zakończeniu pracy, gdy student wraca na uczelnię, rodzic musi ponownie zgłosić go do swojego ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku dziecko będzie figurowało, jako nieubezpieczone.

Student pracujący na umowę zlecenie

Za studenta do 26. roku życia zatrudnionego na umowę zlecenie pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, nie musi też płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, takiej umowy pracodawca w ogóle nie musi zgłaszać do ZUS. Dlatego studenci pracujący na umowę zlecenie powinni być ubezpieczeni albo przez uczelnię, albo przez rodzica.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku umowy zlecenie na konto studenta nie wpływają żadne składki na ubezpieczenie społeczne, więc na przykład w razie wypadku, nie może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Zdaniem eksperta

Jeśli ktoś skończył studia lub chwilowo nie ma statusu studenta, np. obronił licencjat i od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie, powinien poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Będzie on musiał zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki.

Student po 26. roku życia

Studenta, który ukończył 26 lat, ale nadal się uczy i nie pracuje, może zgłosić do ubezpieczenia uczelnia (wystarczy złożyć w dziekanacie wniosek). Student pracujący, czy na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie, musi opłacać składki sam (tj. robi to za niego pracodawca).

Ukończenie studiów i co dalej?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Po tym czasie, jeśli młody człowiek nie ma jeszcze ukończonych 26 lat, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica.

– Problem sam znika w momencie podjęcia pracy, gdyż wtedy to pracodawca zgłasza młodego człowieka do ZUS – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis i radzi, by absolwent uczelni, któremu nie uda się w ciągu tych 4 miesięcy znaleźć pracy, zarejestrował się w urzędzie pracy, który zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego, co da mu czas na dalsze szukanie zatrudnienia.

O tym trzeba pamiętać

  1. Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, (gdy nie ma on własnego ubezpieczenia) mamy 7 dni od momentu, gdy (dziecko lub małżonek) straci swój tytuł do ubezpieczenia.
  2. Członka rodziny zgłaszamy do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek.
  3. Musimy także poinformować pracodawcę, że nasze dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.

Źródło: ZUS/ pacjent.gov.pl