Zamknij

Jak długo ważne są recepta i skierowanie?

08.02.2018
Aktualizacja: 16.11.2020 14:39

Recepty i skierowania wystawiane przez lekarzy mają swoje daty ważności. Na realizację recepty lub skierowania pacjent ma zazwyczaj od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Są jednak przypadki, gdy ważne skierowanie lub receptę należy zrealizować w możliwie najkrótszym terminie. Dowiedz się, jaką datę realizacji mają recepty, a jaką skierowania wystawiane przez lekarzy.

Shutterstock|undefined
fot. Shutterstock

Skierowanie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty na leczenie w szpitalu, na rehabilitację, badania laboratoryjne lub dalszą diagnostykę. Skierowane ważne jest dosyć długo, przeważnie do czasu, gdy pacjent przestanie mieć potrzebę skorzystania z niego. Skierowanie można zrealizować przez cały okres, gdy pojawiają się przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia lub działań diagnostycznych. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, leczenie uzdrowiskowe i pobyt w szpitalu psychiatrycznym — te skierowania należy możliwe szybko zrealizować.

Spis treści:

Recepta jest natomiast dokumentem uprawniającym do otrzymania leków w aptece lub ich refundacji. Recepta umożliwia między innymi zdobycie leków, które nie są dostępne w ogólnej sprzedaży. Umożliwia otrzymanie wyrobu medycznego wytwarzanego dla indywidualnego pacjenta lub preparatu w niższej cenie. Maksymalna data realizacji recepty wynosi przeważnie 30 dni, wyjątki dotyczą recept wystawianych na antybiotyki, wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy i wytwarzane dla indywidualnych pacjentów.

Jak długo ważna jest recepta?

Recepta nie ma nieograniczonej daty ważności. Terminy realizacji recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (§ 17) i zgodnie z tym rozporządzeniem recepta ważna jest:

  • przez 30 dni od daty jej wystawienia;
  • przez 30 dni od „daty realizacji od dnia”;
  • przez 7 dni w przypadku recept na antybiotyki;
  • przez 120 dni w przypadku recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych;
  • przez 90 dni w przypadku recept na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane dla indywidualnych pacjentów.

Pacjent, który zgłosi się do apteki z przeterminowaną receptą, będzie musiał liczyć się z odmową jej realizacji lub z koniecznością wykupienia leków bez zniżki. Z receptą lepiej przyjść do apteki wcześniej głównie ze względu na ograniczoną dostępność niektórych leków. Jeśli apteka będzie musiała zamówić lek, recepta może się do tego czasu przeterminować.

Nie wolno także zwlekać z realizacją recepty na lek recepturowy, który wykonywany jest na miejscu w aptece. Gdy pacjent zgłosi się z receptą na ostatnią chwilę, może się okazać, że apteka nie posiada wszystkich wymaganych składników i musi je zamówić. Wtedy realizacja recepty przedłuża się nawet do 48 godzin.

Jak długo ważne jest skierowanie?

Zazwyczaj skierowane ważne jest do momentu, aż przestaną obowiązywać przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Skierowanie utrzymuje ważność do momentu realizacji, np. przyjęcia do szpitala lub na wizytę do specjalisty. Co więcej, skierowanie ważne jest przez cały okres: od momentu przyjęcia pacjenta do poradni specjalistycznej i wyznaczania przez lekarza kolejnych wizyt do momentu zakończenia terapii lub wyleczenia. Skierowania z brakami, które nie zawierają niektórych danych, nie mogą być powodem odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lub niewpisania go na listę oczekujących.

Skierowania, które obowiązuje data ważności:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe: podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
  • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych: musi zostać zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego: jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy. Skierowanie do poradni, pracowni lub na leczenie szpitalne można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą.

Źródło: nfz.gov.pl; farmaceuta-radzi.pl; nfz-szczecin.pl