Zamknij

Recepta transgraniczna pozwala na wykupienie leków za granicą

05.08.2019
Aktualizacja: 16.11.2020 17:08

Recepta transgraniczna umożliwia wykupienie w aptece potrzebnego leku, nawet gdy znajdujemy się poza granicami kraju. Pacjent może zgłosić lekarzowi, że zamierza wyjechać do innego kraju UE i tam zrealizować swoją receptę. Choć ze zwykłych recept transgranicznych pacjenci mogą już korzystać, to na e-recepty wciąż muszą poczekać — to rozwiązanie czeka na podpis Prezydenta.

Receptę transgranicną może wypisac lekarz na wniosek pacjenta
fot. Shutterstock

Recepta transgraniczna to forma recepty, która daje prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej. Lek można uzyskać na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji — na przykład za pomocą recepty wystawionej w Polsce można uzyskać potrzebny lek na terenie Niemiec lub Czech.

Jednak nie każda recepta ma takie „uprawnienia”. Lekarz może wystawić receptę transgraniczną jedynie na wniosek samego pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE. Recepta transgraniczna jest ważna przez 30 dni od jej wystawienia.

O czym warto pamiętać?

 • Recepta transgraniczna jest realizowana za pełną odpłatnością.
 • Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” (środki odurzające lub psychotropowe).
 • Jeśli pacjent nie zrealizował recepty transgranicznej w innym państwie, to może to zrobić na terenie Polski za pełną odpłatnością, ale jeśli recepta ta uprawnia do refundacji przez NFZ, to może być na tych zasadach realizowana (pacjent zapłaci tyle, ile kosztuje lek refundowany).
 • Recepta transgraniczna może zostać zrealizowana z uwzględnieniem odpłatności (o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji), bez weryfikacji danych właściwych wyłącznie dla recepty transgranicznej.

Ważne

Co z refundacją leków?

Jeśli za pomocą recepty transgranicznej wykupisz za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyskasz zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu, podanie leku, opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku, stałe monitorowanie postępów leczenia.

ZOBACZ: Kupujesz leki przez internet? Sprawdź, czy z wiarygodnego źródła

Recepta transgraniczna: co musi zawierać?

Aby wprowadzić jednolity system umożliwiający właściwe rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw Unii, Komisja Europejska określiła dla nich minimalne wymagania.

Recepta transgraniczna powinna zawierać następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 • datę urodzenia pacjenta;
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
 • dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
 • dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
 • nazwę własną, jeżeli: a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 • postać;
 • moc;
 • ilość;
 • sposób dawkowania;
 • datę wystawienia recepty;
 • podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

E-recepta transgraniczna: kiedy będzie dostępna w Polsce?

Choć z klasycznej „papierowej” recepty transgranicznej pacjenci mogą korzystać, to na jej wersję elektroniczną trzeba jeszcze zaczekać. Nowele niektórych ustaw dotyczących między innymi recept elektronicznych czekają na podpis Prezydenta. Przypisy zakładają, że taka recepta będzie ważna nie 30 dni jak teraz, ale rok, co ma ułatwić kupno leków nawet za granicą.

Transgraniczne e-recepty będzie można realizować dopiero od 2021 roku. Do tego czasu systemy informatyczne w Polsce trzeba dostosować tak, by można było realizować tego typu recepty we wszystkich krajach Unii.

W niektórych krajach już od stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone takie ułatwienia, pierwszymi krajami będą Finlandia i Estonia. Powoli system obejmie też pozostałe państwa. Odbyły się już pierwsze testy. 

 • 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia. Dzięki ustawie możliwe stanie się m.in. wdrożenie e-recepty transgranicznej.

Źródło: nfz-warszawa.pl; gov.pl; nia.org.pl