Koronawirus: kwarantanna domowa. Za jej złamanie grozi 30 000 zł kary

20.03.2020
Aktualizacja: 06.11.2020 02:38

Liczba osób zarażonych koronawirusa w Polsce rośnie. Podobnie, jak liczba osób objętych kwarantanną domową. Dowiedz się, jak należy postępować, będąc w izolacji, czy przysługuje nam wynagrodzenie za ten okres oraz czy grozi nam kara za złamanie kwarantanny. 

Koronawirus: kwarantanna domowa – jak postępować?
fot. Shutterstock

Kto może zostać poproszony o poddanie się kwarantannie domowej?

Kwarantanna domowa narzucona przez sanepid trwa 14 dni. O pozostanie w domu i poddanie się kwarantannie domowej mogą zostać poproszone osoby:

  • które w ciągu ostatnich dni były zagranicą,
  • które miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (chodzi o kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), przy czym za bliski kontakt uznaje się spędzanie 15 minut w odległości dwóch metrów od zarażonej osoby;
  • pracowały w placówce, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem lub odwiedzały osoby znajdujące się w takich placówkach.

O kwarantannie zawsze decyduje lekarz. Jednak dla osób wracających z zagranicy jest ona obowiązkowa.

Jeśli u osoby poddanej kwarantannie pojawią się objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie ustalony dalszy tryb postępowania medycznego. Niewykluczone, że taka osoba zostanie zatrzymana na obserwację w szpitalu.

Ważne! Nie korzystaj z transportu publicznego.

Pojawienie się wyżej wymienionych objawów nie musi świadczyć o zarażeniu koronawirusem. Pamiętajmy, że mamy środek sezonu grypowego, a tego typu objawy mogą być wynikiem właśnie tej choroby. Dlatego nie wpadajmy w panikę, tylko spokojnie skontaktujmy się z lekarzem i ustalmy dalszy plan postępowania.

Ważne!

Za złamanie kwarantanny grozi kara 30 000 zł. Rząd wprowadza mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował - powiedział podczas konferencji premier Mateusz Morowiecki. Natomiast minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał, że według kodeksu karnego: "Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tą chorobą: podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Kwarantanna domowa – jak postępować?

  • Nie wolno wychodzić z domu, nawet do sklepu.
  • Nie wolno spotykać się z innymi osobami (nie wolno zapraszać gości!), a jeśli jest to niemożliwe, bo są inni domownicy, należy zachować bezpieczny odstęp wynoszący przynajmniej 2 m. 

Podczas kwarantanny pomieszczenia, w których przebywamy powinno być często wietrzone. Codziennie należy mierzyć temperaturę (minimum dwa razy dziennie) i obserwować, czy nie występują inne objawy.

Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia. A także unikać dotykania rękoma oczu, uszu, nosa i ust.

Warto regularnie (najlepiej codziennie) czyścić powierzchnie w pomieszczeniach wspólnych, np. dezynfekować blaty, deskę w ubikacji, krany w umywalce czy klamki w pomieszczeniach. Należy to robić w jednorazowych rękawiczkach, a potem je wyrzucać do śmieci.

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a potem natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody.

Podczas kwarantanny mieszkania, w których przebywają osoby poddane izolacji, będą nas odwiedzać policjanci, możliwa jest też wizyta osób z sanepidu. 

Ważne!

Minister zdrowie Łukasz Szumowski poinformował, że wojewoda ma obowiązek dostarczyć potrzebny sprzęt i żywność osobom samotnym, objętym kwarantanną domową.

Kwarantanna domowa – co z wynagrodzeniem?

Pracownikowi, który został poddany przymusowej kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, nawet jeśli okaże się on zdrowy. Płaci za nie pracodawca. Jeśli nieobecność pracownika będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas ZUS. Płatnik nie poniesie natomiast kosztów nieobecności pracowników mających dzieci do lat ośmiu, które pozostaną w domu, w związku z zamknięciem z powodu koronawirusa żłobków, przedszkoli i szkół. Opiekunom przysługuje zasiłek opiekuńczy od pierwszego dnia finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz: Jak otrzymać świadczenie chorobowe na kwarantannie po powrocie z zagranicy? 

Kwarantanna domowa to nie jest kwarantanna społeczna. Kwarantannę domową narzuca sanepid w porozumieniu z lekarzem, o poddanie się kwarantannie społecznej poprosił wszystkich obywateli rząd. 

Dowiedz się więcej:

Źródło: GIS, Dziennika Gazeta Prawna