Obserwuj w Google News

Czy podczas pobytu w szpitalu trzeba mieć swoje leki? Zobacz, co mówi prawo

2 min. czytania
Aktualizacja 21.06.2022
21.06.2022 09:57
Zareaguj Reakcja

Czy przebywając w szpitalu, pacjent jest zobowiązany do posiadania przy sobie leków, które przyjmuje na co dzień? Zobacz, jakie są regulacje prawne dotyczące tej kwestii

Czy szpital zapewnia pacjentowi wszystkie leki?
fot. EastNews

Pobyt w szpitalu prawie dla każdego pacjenta jest źródłem stresu. Jest on związany nie tylko z samą chorobą, ale też wątpliwościami, które dotyczą m.in. szpitalnej wyprawki i praw pacjenta. O ile do zaplanowanego pobytu w szpitalu możemy się przygotować wcześniej, nie każdy wie, jakie obowiązki wobec pacjenta ma placówka, do której został on przewieziony nagle, bez osobistych rzeczy. Czy w trakcie hospitalizacji szpital zapewnia choremu dostęp do leków, które przyjmuje on codziennie?

Pacjent przyjęty na oddział powinien mieć zapewnione leczenie

Leczenie, które przysługuje pacjentowi, jest realizowane w takim zakresie, jaki wynika ze stanu zdrowia chorego. Szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych, które są potrzebne w terapii schorzenia przewlekłego (niezwiązanego bezpośrednio z pobytem w szpitalu). Nie ma też znaczenia, kiedy zachorował pacjent (czy choruje od lat, czy może choroba uaktywniła się dopiero w szpitalu). Szpital nie powinien też wymagać od rodziny pacjenta, aby przywoziła leki do szpitala. W sytuacji gdy pacjentowi skończył się lek, a lekarz POZ nie może wystawić recepty (ponieważ chory przebywa w szpitalu), obowiązek ten spoczywa na placówce.

Taki zapis widnieje też w prawie, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z § 8 ust. 1. rozporządzenia z 8 września 2015 r. „Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń”.
Oczywiście jeżeli mamy czas na przygotowanie się do wizyty w szpitalu, dobrze jest spakować leki, które przyjmujemy na co dzień.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, instagram.com/prawodozdrowia