Obserwuj w Google News

Omdlenie: pierwsza pomoc. Co zrobić, gdy ktoś zemdleje?

2 min. czytania
Aktualizacja 05.11.2020
04.01.2019 15:35
Zareaguj Reakcja

Jesteś świadkiem omdlenia? Reaguj! To wcale nie jest trudnej. Pierwszej pomocy przy omdleniu może udzielić każdy, bo nie wymaga to specjalnych umiejętności ani przygotowania. Należy jednak pamiętać, by z osobą poszkodowaną obchodzić się delikatnie, aby zamiast pomocy dodatkowo nie zaszkodzić. Sprawdź, jak zachować się, gdy ktoś zemdleje. 

Pomoc osobie, która zemdlała
fot. Shutterstock

Omdlenie to krótkotrwała, przemijająca utrata przytomności. Po jej ustąpieniu osoba sama odzyskuje świadomość. Jest najczęściej spowodowane chwilowym zmniejszeniem ilości dostarczanej krwi do mózgu, co z kolei skutkuje zmniejszeniem dostarczanego tlenu do mózgu (niedotlenieniem).

 Po upadku na ziemię, pozostaje w bez ruchu, jest wiotki, nie odpowiada na pytania, zwykle ma chłodne kończyny, słabe tętno, płytki oddech i bladą skórę.

Omdlenie może być wywołane: 

 • napięciem emocjonalnym - strachem, stresem;
 • długotrwałym przebywaniem w pozycji stojącej;
 • silnym bólem;
 • zbyt szybkim podniesieniem się z pozycji siedzącej bądź leżącej;
 • małą objętością krwi w naczyniach krwionośnych (spowodowaną krwotokiem lub odwodnieniem);
 • chorobami serca i układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca);
 • zażywaniem niektórych leków.

Pamiętaj o zdrowiu

Omdlenia nie wolno lekceważyć

Powtarzające się omdlenia są sygnałem, że dzieje się coś niedobrego. Należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i wykonać niezbędne badania.

Pierwsza pomoc przy omdleniu

Każdy może udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, jest to bardzo łatwe. 

Jeśli ktoś w otoczeniu zemdleje, należy:

 1. wynieść osobę poszkodowaną z terenu dużego zgromadzenia (np. sklep) i zapewnić dostęp świeżego powietrza;
 2. osobę poszkodowaną należy ułożyć na plecach;
 3. trzeba przeprowadzić ocenę funkcji życiowych: udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu, a następnie dokonać oceny oddechu przez 10 sekund (w tym czasie powinny nastąpić minimum dwa oddechy);
 4. następnie należy unieść do góry nogi osoby poszkodowanej;
 5. trzeba również ułożyć osobę poszkodowaną w tzw. pozycji bezpiecznej (na boku).

Ważne! Jeżeli osoba poszkodowana po chwili nie odzyskuje świadomości lub nie wyczuwasz oddechu, zadzwoń pod numer 112 i wezwij pogotowie ratunkowe. 

Tego nie rób

Należy pamiętać, że podczas udzielania pierwszej pomocy obowiązuje zasada: pomagaj, nie szkodź. Z tego powodu osoby poszkodowanej nie wolno szarpać, cucić na siłę za pomocą soli trzeźwiących, bić po twarzy. 

Osobie poszkodowanej nie wolno na siłę otwierać do ust, podawać płynów i wpychać jedzenia. Niedopuszczalne jest również podawanie leków, nawet tych, znalezionych przy osobie poszkodowanej.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: ratowniczy.net