Zamknij

Dlaczego grupa krwi O RhD- jest uniwersalna?

14.01.2019 11:01

W przypadkach nagłych, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, przetacza się uniwersalne krwinki czerwone grupy 0 RhD-. Dlaczego akurat ta jest uniwersalna?

Najbardziej uniwersalna grupa krwi to O RhD-
fot. Shutterstock

Krew może zostać przetoczona, jeśli występuje zgodność między dawcą i biorcą w zakresie głównych grup krwi (A, B, AB, 0) oraz układu Rh. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadkach nagłych, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, przetacza się uniwersalne krwinki czerwone grupy 0 RhD-. Wyjaśniamy dlaczego.

Grupy krwi i układ Rh

Na powierzchni krwinek dawcy znajdują się określone antygeny, a w surowicy biorcy – naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi. Niezgodność podczas transfuzji skutkuje połączeniem się przeciwciał w surowicy biorcy z antygenami na powierzchni krwinek dawcy, co może powodować groźną reakcję poprzetoczeniową.

Antygeny w krwi dawcy:

  • grupa O – brak antygenu na krwinkach,
  • grupa A – ma na krwinkach antygen A,
  • grupa B – ma na krwinkach antygen B,
  • grupa AB – ma na krwinkach zarówno antygen A i B.

Przeciwciała w surowicy biorcy:

  • grupa O – przeciwciała anty-A i anty-B,
  • grupa A – przeciwciała anty-B,
  • grupa B – przeciwciała anty-A,
  • grupa AB – nie posiada przeciwciał.

W przypadku transfuzji krwi liczy się nie tylko zgodność głównych grup krwi, ale także układu Rh, określającego obecność antygenu D. U 85 proc. ludzi występuje czynnik D (wtedy przy grupie krwi widnieje Rh+), natomiast u pozostałych 15 proc. czynnik ten nie występuje (i wtedy jest Rh-).

Najbardziej uniwersalna grupa krwi

Na stronie krwiodawcy.org znaleźć można podział na grupy krwi w relacji biorca (pierwsza kolumna pionowo)/dawca: 

Zrzut ekranu 2019-01-14 o 08.58.30
fot.

Źródło: krwiodawcy.org

Grupa krwi 0 RHD- jest najbardziej uniwersalna, ponieważ 0 nie ma na powierzchni krwinek żadnych antygenów, więc przeciwciała obecne w krwi jakiejkolwiek grupy, nie spowodują ich związania. Grupa krwi 0 RhD- nie ma również antygenu D, więc może być przetoczona w układzie Rh-.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:

Źródło: krwiodawcy.org

---------------------

zdrowie.radiozet.pl/ka