Zamknij

Wynik niejednoznaczny COVID-19: co dalej?

22.01.2021
Aktualizacja: 22.01.2021 14:00

Wynik niejednoznaczny COVID-19 nie rozstrzyga, czy jesteśmy zarażeni SARS-CoV-2, czy nie. Sprawdź, co zrobić, jeśli wynik twojego testu na obecność koronawirusa jest niejednoznaczny.

Wynik niejednoznaczny COVID-19
fot. Shutterstock

Wynik niejednoznaczny COVID-19 to stresująca sytuacja. Z jednej strony, nie mamy potwierdzenia, że jesteśmy zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Z drugiej zaś, mamy poczucie, że "coś jest na rzeczy", bo wynik nie jest negatywny, a i test wykonaliśmy raczej nie bez przyczyny - po kontakcie z osobą zakażoną lub z powodu niepokojących objawów. Co dalej?

Niejednoznaczny wynik testu - co dalej?

Wynik niejednoznaczny COVID-19 oznacza, że musimy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z innymi. Po niejednoznacznym wyniku testu skontaktuje się z nami lekarz, który wystawi skierowanie na kolejny test.

Zgodnie z wytycznymi Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID-19 z dnia 3 listopada 2020 r.: "Wynik wątpliwy testu molekularnego (nierozstrzygający) nie wyklucza ani nie potwierdza zakażenia. W takim przypadku zalecane jest powtórzenie badania przy użyciu innego testu lub powtórzenie badania tym samym testem kolejnej próbki od pacjenta po upływie ≥24 godz.".

A co z kwarantanną?

Niejednoznaczny wynik testu a kwarantanna

Od dnia, w którym lekarz POZ zlecił nam test na obecność koronawirusa, przez 10 dni obowiązuje nas automatyczna kwarantanna. Zwalnia nas z niej dopiero negatywny wynik testu. Po wpisaniu przez laboratorium wyniku do systemu EWP zostaniemy zwolnieni automatycznie.

Oznacza to, że jeśli wynik jest niejednoznaczny, to nie ma podstaw do zwolnienia i kwarantanna wciąż nas obowiązuje.

  • Jeśli kolejny wynik testu jest dodatni - kwarantanna obowiązuje.
  • Jeśli kolejny wynik jest ujemny - zostajemy zwolnieni z kwarantanny.
  • Jeśli kolejny wynik jest niejednoznaczny - kwarantanna obowiązuje.

Jak sprawdzić, czy zostaliśmy zwolnieni z kwarantanny?

"Wchodząc na swoje Internetowe Konto Pacjenta" - czytamy na stronie MZ.

Natomiast jeżeli test został wykonany prywatnie, to kwarantanna nie zostanie nałożona automatycznie. Osoba, która wykonała test komercyjnie i otrzymała pozytywny wynik, ma obowiązek poddać się izolacji. Dla osób bez objawów jest to 10 dni, dla osób z objawami - 13, z czego trzy ostatnie powinny być bezobjawowe.

Laboratorium, w którym wykonano test przekazuje pozytywny wynik do systemu EWP. Następnie pojawia się on na Internetowym Koncie Pacjenta.

Po dodatnim wyniku testu na obecność koronawirusa należy pozostać w domu i umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ, który będzie monitorował stan zdrowia.

Więcej na temat testów i kwarantanny na stronie Ministerstwa Zdrowia

Źródło: gov.pl