Zamknij

Testy neuropsychologiczne na Alzheimera. Na czym polegają? Wyniki

29.09.2021
Aktualizacja: 29.09.2021 16:55

W diagnozowaniu wczesnego stadium choroby Alzheimera wykorzystuje się m.in. testy neuropsychologiczne. Większość osób, u których podejrzewa się Alzheimera, przechodzi tego typu testy. Na czym polega test neuropsychologiczny? O co proszony jest pacjent? Wyjaśniamy, jak interpretować wynik.

Test na Alzheimera
fot. Shutterstock
 1. Test neuropsychologiczny na Alzheimera. Na czym polega?
 2. Test neuropsychologiczny na Alzheimera. Jak interpretować wynik?

Istotą choroby Alzheimera jest stopniowe, postępujące obumieranie neuronów, czyli komórek nerwowych. Prawdopodobną przyczyną choroby jest odkładanie się w mózgu nieprawidłowych białek — głównie β-amyloidu. Mechanizmem powodującym neurodegenerację jest również przebudowa białka będącego budulcem szkieletu komórek nerwowych. Zanik neuronów i upośledzenie ich funkcji skutkuje zmniejszeniem ilości substancji przekazujących informacje w układzie nerwowym, co z kolei prowadzi do występowania typowych dla choroby Alzheimera objawów — zaburzeń pamięci, orientacji, koncentracji, zaburzeń mowy.

Choroba rozwija się przez wiele lat. Procesy neurodegradacyjne (obumieranie neuronów) ma zwykle miejsce nawet 10-20 przed wstąpieniem charakterystycznych dla Alzheimera objawów. Choroba ta jest nieuleczalna, ale możliwe jest jej wykrycie w początkowej fazie rozwoju (na etapie łagodnych objawów).

Wczesne wykrycie choroby Alzheimera pozwala na rozpoczęcie odpowiedniej terapii i podjęcie leczenia, które może spowolnić rozwój choroby i wydłużyć komfort życia.

Jednym z podstawowych badań wykonywanych przy podejrzeniu choroby Alzheimera jest badanie neuropsychologiczne jest MMSE Mini Mental State Examination, czyli Krótka Skala Zaburzeń Poznawczych. To jeden z najczęściej rekomendowanych przez psychiatrów diagnostycznych testów przesiewowych wykonywanych w przypadku wystąpienia objawów otępienia i podejrzenia rozwoju choroby Alzheimera.

Test neuropsychologiczny na Alzheimera. Na czym polega?

Krótka Skala Zaburzeń Poznawczych to badanie neuropsychologiczne pozwalające rozpoznać rodzaj deficytów poznawczych oraz ich stopnia zaawansowania.

Test MMSE trwa stosunkowo krótko.  MMSE składa się z 30 pytań/zadań pozwalających na ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego.

Test neuropsychologiczny w diagnozowaniu choroby Alzheimera podzielony jest na 6 głównych etapów:

 1. Orientacja w czasie i miejscu. Pacjent proszony jest o odpowiedź na pytania takie jak:  jaki jest rok? Jakie jest miesiąc? W jakim kraju się znajdujemy?
 2. Zapamiętywanie. Lekarz wymienia trzy słowa (na przykład: słońce, klucze, pies), a pacjent proszony jest o ich zapamiętanie.
 3. Uwaga i liczenie. Pacjent proszony jest o odejmowanie kolejno od 100 po 7 (93, 86, 79 i tak dalej) aż lekarz powie stop.
 4. Przypominanie. Pacjent proszony jest o wymienienie trzech słów, które miał wcześniej zapamiętać.
 5. Funkcje językowe. Pacjent proszony jest o nazwanie pokazanych przez lekarza przedmiotów, powtórzenie wypowiedzianego zdania, wykonanie polecenia (np. złożenie kartki papieru), zapisanie podanego tekstu na czystej kartce papieru.
 6. Praksja konstrukcyjna. Pacjent proszony jest o przerysowanie obrazka tak dokładnie, jak to jest możliwe.

Test neuropsychologiczny na Alzheimera. Jak interpretować wynik?

Zadania są punktowane według ustalonej skali. Na wynik testu MMSE, oprócz stanu psychicznego badanego ma wpływ sposób posługiwania się skalą przez badającego, a także wiek i wykształcenie osoby badanej.Maksymalny wynik, jaki może uzyskać badany to 30 punktów, minimalny to 0.Wynik poniżej 27 punktów można traktować jako podstawę do przeprowadzenia dalszego szczegółowego badania klinicznego mającego na celu potwierdzenie bądź wykluczenie zespołu otępiennego.

Ocena głębokości otępienia (wynik testu na Alzheimera):

 • 30 - 27 - wynik prawidłowy
 • 26 - 24 - zaburzenia poznawcze bez otępienia
 • 23 - 19 - otępienie lekkiego stopnia
 • 18 - 11 - otępienie średniego stopnia
 • 10 - 0 - otępienie głębokie

Wyniki testu zawsze interpretuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in. stan zdrowia i wiek pacjenta.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: posilkiwchorobie.pl; podyplomie.pl; mlodzilekarzerodzinni.pl