Zamknij

Saturacja krwi, czyli nasycenie krwi tlenem. O czym świadczy niska saturacja?

04.12.2020
Aktualizacja: 04.12.2020 16:30

Saturacja krwi pozwala ocenić wydolności układu oddechowego. Gdy nasycenie krwi tlenem niebezpiecznie spadnie, to może prowadzić nie tylko do niewydolności oddechowej, ale także do niewydolności i uszkodzenia wielu narządów. Saturację bada się u chorych przewlekle, u pacjentów z chorobami płuc, u osób po operacjach, przebywających w szpitalu. Sprawdź, jakie są normy saturacji krwi.

Pomiar saturacji krwi
fot. Shutterstock

Saturacja krwi (SaO2) to nasycenie krwi tętniczej tlenem (saturacja sama w sobie określa nasycenie cieczy gazem). Wysycenie hemoglobiny tlenem jest jednym z ważniejszych parametrów życiowych. Zbyt mało tlenu we krwi przekłada się na niedotlenione tkanki.

Hemoglobina dostarcza tlen do wszystkich komórek ciała. Obecność tlenu jest niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zbyt mała podaż tlenu zaburza funkcjonowanie narządów, może prowadzić do ich uszkodzeń i niewydolności, a nawet śmierci.

Kiedy bada się saturację krwi? Gdy istnieje podejrzenie niewydolności oddechowej, w celu monitorowania niewydolności oddechowej, tlenoterapii czy stanu ciężko chorych pacjentów.

Pomiar saturacji krwi

Pomiar saturacji krwi wykonywany jest za pomocą pulsoksymetru - w szpitalu, przychodni lub w domu. Pulsoksymetr to urządzenie służące do nieinwazyjnego i bezbolesnego pomiaru saturacji krwi i  częstotliwości tętna. Pulsoksymetr wyposażony jest w czujnik zakładany na palec, skrzydełka nosa lub małżowinę uszną.

Pomiar opiera się na wytwarzanym przez tętniącą krew przepływie pulsacyjnym oraz analizie różnic absorpcji światła przez oksy hemoglobinę i dezoksyhemoglobinę. Urządzenie pomiarowe wykorzystuje dwie diody emitujące światło czerwone i podczerwone o określonej wcześniej długości fali oraz fotodetektor.

Normy saturacji krwi

Wynik badania saturacji krwi podawany jest w procentach, które określają stopień związania hemoglobiny we krwi z tlenem.

Wartość saturacji krwi tlenem u zdrowych ludzi wynosi od (SaO2) 95 do 99%, u osób po 70. roku życia za normę uznaje się wynik w granicach 94-98%.

Podczas tlenoterapii saturacja może wynosić nawet 99-100%.

Saturacja krwi poniżej (SaO2) 92% świadczy o niewydolności oddechowej.

Saturacja 90-94% to stan zagrożenia wystąpieniem ciężkiej niewydolności oddechowej, poniżej 90% to ciężka niewydolność oddechowa.

Niska saturacja krwi

Do obniżonej saturacji dochodzi przede wszystkim w chorobach płuc, a zwłaszcza w tych chorobach, które upośledzają przepuszczalność pęcherzyków płucnych dla tlenu.

Za zaburzenia saturacji odpowiadają ponadto wszelkie przecieki anatomiczne powodujące mieszanie się krwi utlenowanej z nieutlenowaną, w tym niektóre wady serca, malformacje naczyniowe czy przecieki wewnątrzpłucne. 

Dodatkowo obniżona saturacja krwi występuje też naturalnie na obszarach o obniżonym ciśnieniu atmosferycznym.

Obniżenie poziomu tlenu we krwi często dotyczy:

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: intensywnaterapia.com, mp.pl