Obserwuj w Google News

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą się leczyć w Polsce za darmo? [przepisy]

3 min. czytania
Aktualizacja 02.03.2022
01.03.2022 17:14
Zareaguj Reakcja

Czy osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą się leczyć w Polsce za darmo? Trwają przygotowania nowych przepisów, które umożliwią bezpłatne leczenie uchodźców z Ukrainy w Polsce w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dowiedz się więcej na ten temat.

Piotr Molecki/East News
fot. Piotr Molecki/East News
  1. Leczenie na terenie Polski
  2. Realizacja recept na terenie Polski

Wolontariusze i medycy przebywający na granicach Polski z Ukrainą, a także lekarze pracujący w okolicznych szpitalach informują, że uchodźcy przybywający do Polski z Ukrainy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Uchodźcy najczęściej cierpią z powodu wyziębienia, odwodnienia, napięciowych bóli brzucha i głowy — dolegliwości wywołanych przez silny stres, długą i ciężką podróż, a także przebywanie w trudnych warunkach atmosferycznych. U dzieci często rozpoznaje się biegunki, gorączki, objawy infekcji. Najmłodsi mają problemy żołądkowe, zdarza się, że wymiotują ze stresu.

Ukraińcy uciekający przed wojną wykazują objawy stresu pourazowego, ich stan psychiczny jest często bardzo ciężki, dlatego organizacje pomocowe apelują o zgłaszanie się psychologów z językiem ukraińskim chętnych do udzielania pomocy psychologicznej.

Niektórzy uchodźcy zmagają się także z chorobami przewlekłymi (nadciśnienie, cukrzyca), wśród osób przekraczających polską granicę znajdują się też chorzy na nowotwory, choroby serca, nerek i innych narządów. 

Granicę przekroczyło też wiele kobiet ciężarnych. W ciągu kilku dni na terenie Polski w przygranicznych szpitalach urodziło się kilkanaścioro dzieci.

Wiele osób zastanawia się, na jakich zasadach mogą korzystać z opieki medycznej na terenie Polski. Czy Ukraińcy uciekający przed wojną mogą leczyć się w Polsce za darmo? Czy mogą realizować recepty, które były wystawione na Ukrainie? Sprawdź, co mówią przepisy.

Leczenie na terenie Polski

NFZ informował w ostatnich dniach, że obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Fundusz zapowiedział, że rozliczy świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy.

NFZ podawało, że dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy — jak wskazywał Fundusz — obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy medycznej u lekarza rodzinnego, w poradni specjalistycznej i szpitalu.

Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. 

Chociaż rząd dopiero przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, to NFZ przekonuje, że już teraz świadczeniodawcy nie powinni odmawiać pomocy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy. Nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur.

NFZ zapłaci za świadczenia ze środków z budżetu państwa.

Refundacja leków i recepty na terenie Polski

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać z refundacji leków na terenie Polski.

- W tym rozwiązaniu przewidujemy również, że refundacja leków będzie odbywała się na takich samych zasadach jak dla wszystkich innych obywateli naszego kraju – powiedział w środę szef MZ.

Recepty na leki będą wystawiane podczas wizyt lekarskich. 

Źródło: PAP/Katarzyna Lechowicz-Dyl; infor.pl; nfz.gov.pl