Obserwuj w Google News

Choroby współistniejące: czyli jakie? Co oznacza wielochorobowość?

2 min. czytania
31.03.2020 15:06
Zareaguj Reakcja

Gdy człowiek choruje na więcej niż jedną chorobę, mówi się wtedy o chorobach współistniejących. To stan poważny, ale niestety częsty. Choroby współistniejące dotyczą często osób w podeszłym wieku, ale również chorych przewlekle. Chorzy z kilkoma chorobami są również w grupie ryzyka COVID-19.

Choroby współistniejące
fot. Shuttertsock

Choroby współistniejące, czyli wielochorobowość, to występowanie kilku (dwóch lub więcej) chorób jednocześnie u jednej osoby. Choroby współistniejące to zwykle choroby przewlekłe, długotrwałe. 

Przykład: osoby chore na otyłość olbrzymią chorują zwykle również na cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę. Natomiast z chorobami reumatycznymi związane są choroby serca i naczyń, toczeń, łuszczycowe zapalenie stawów.

Choroby współistniejące: przyczyny

Dokładna przyczyna wielochorobowości nie jest znana, ale uważa się, że czynnikami ryzyka rozwoju kilku chorób jest wiek, a także przewlekłe zakażenia, stany zapalne, zaburzenia metaboliczne, zmiany ekologiczne, podatność genetyczna i czynniki jatrogenne.

Choroby współistniejące: zagrożenia

Choroby współistniejące wiążą się z pogorszeniem wyników zdrowotnych, potrzebą bardziej złożonego leczenia i zarządzania chorobami oraz wyższymi kosztami opieki zdrowotnej.

Szacuje się, że około jedna czwarta dorosłych Amerykanów dotknięta jest dwiema lub więcej chorobami, a w krajach europejskich wcale nie jest lepiej. Jest to poważny problem społeczny i ogromne wyzwanie dla służby zdrowia.

Koronawirus groźny dla przewlekle chorych

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19, choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Większość ofiar to osoby starsze i/lub cierpiące na choroby przewlekłe. Dlaczego ten koronawirus jest dla nich tak niebezpieczny?

Wielochorobowość jest przyczyną pogarszania się stanu zdrowia, niepełnosprawności, trudności w leczeniu. Zdarza się bowiem, że leczenie stosowane w przypadku jednej choroby jest szkodliwe w kontekście drugiej. Dlatego nierzadko lekarze stoją przed wyzwaniem, którą chorobę leczyć, jak zaplanować leczenie, by przyniosło najlepsze skutki dla chorego.

Najważniejszym czynnikiem wielochorobowości jest wiek. Starzenie się organizmu powoduje rozwój wielu chorób, często pozornie ze sobą niezwiązanych. Osoby w podeszłym wieku zazwyczaj cierpią na kilka chorób neurologicznych, układu oddechowego, serca, nowotworowych. Każda z chorób negatywnie wpływa na organizm, pogarszając ogólny stan zdrowia chorych i zmniejszając szanse na skuteczne leczenie. Szacuje się, że wielochorobowość dotyka nawet 95 proc. populacji po 65. roku życia.

Choroby współistniejące a COVID-19

Choroba COVID-19 powodowana przez zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest szczególnie groźna dla chorych z chorobami współistniejącymi. W tej grupie notuje się najcięższe przypadki choroby i największą liczbę zgonów.

COVID-2019 w sposób szczególny wpływa na osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi schorzeniami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, choroby płuc, rak lub cukrzyca. Osoby z tymi schorzeniami wydają się częściej zapadać na inne poważne choroby.

Jak to wygląda w Polsce? Dane wskazują, że wszystkie osoby w Polsce, które zmarły z powodu COVID-19 miały choroby współistniejące. Wśród chorób współwystępujących z zakażeniem koronawirusem wymieniano m.in. przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, stenozę aortalną, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2, otyłość olbrzymią, zespół depresyjny.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.